Gair Am Aur

Cŵn bach!

Cŵn bach!

Y bwriad heno oedd ysgrifennu rhywbeth am emwaith ac addurn i ddynion ar hyd y canrifoedd. Yn hytrach na hynny wyf yn mynd i sgwennu am gŵn bach newydd sbon fy Mam. A pham lai?  darllen mwy

,
Sut i Adnabod Diemwnt o Safon

Sut i Adnabod Diemwnt o Safon

Heddiw hoffwn drafod diemwntau a sut wnes innau ddod i’w caru. Rhaid i mi gyfaddef nad oeddwn yn wreiddiol â meddwl uchel ohonynt (a finnau’n dod o gefndir gofaint Aur ac Arian, mae’n bosib nad yw hynny’n syndod!)  darllen mwy

,
Cyfaddawd Sul y Tadau

Cyfaddawd Sul y Tadau

A hithau’n Sul y Tadau dros y penwythnos wyf wedi bod yn pendroni hynt a helynt Tadau dros bedwar ban byd. Meddwl hefyd a wnes innau deilyngdod â fy nhad fy hunan tra bu fyw.  darllen mwy

,
Technoleg

Technoleg

Yn ystod fy amser yn datblygu busnes Rhiannon rwyf wedi gweld newidiadau cyflym a thrawsnewidiol ym myd technoleg. Anodd credu erbyn hyn mor wahanol oedd pethau yn ôl yn y 1970au heb dechnoleg y llungopïwr na’r ffacs, heb sôn am y cyfrifiadur!  darllen mwy

,
Yr Eisteddfod

Yr Eisteddfod

I ni yng Nghymru mae eisteddfod yn beth cyfarwydd, yn rhan o fywyd bob dydd yn yr ysgol, y pentref a’r gymuned. Cymaint felly nad ydym yn meddwl amdano lawer nac yn ystyried ei bwysigrwydd.  darllen mwy

,