Rhoddion Iddi Hi

Er nad yw hi byth yn gofyn am aur y byd na'i berlau mân, ni fyddai hi'n gwrthod darn hardd o emwaith sy'n dangos cymaint yr ydych chi'n ei gwerthfarogi hi chwaith! Chwilotwch drwy'n casgliad dethol o'r rhoddion mwyaf dymunol y bydd hi'n caru eu derbyn.