Canolfan Rhiannon

Mae Canolfan Rhiannon wedi ei leoli yng nghalon tref fechan Gymreig Tregaron, yng nghanol golygfeydd ysblennydd cors Caron a Mynyddoedd Cambria. Dewch o hyd i ni yma. Mae'r Ganolfan yn cynnig llwyfan rhagorol ar gyfer popeth sydd orau mewn gemwaith Cymreig, y celfyddydau gweledol a chrefftau cain. Sefydlwyd y ganolfan ym 1971 gan Rhiannon Evans, dylunydd gemwaith sydd ag enw da yn rhyngwladol am ei dehongliadau gwreiddiol ac unigryw o'r traddodiadau artistig Cymreig a Cheltaidd.

O fewn Canolfan Rhiannon y mae:

Canolfan Aur Cymru Rhiannon, sy'n cynnwys ystafell arddangos arbennig, a gweithdai arddangos lle y gallwch weld ein gemyddion wrth eu gwaith.

Canolfan Aur Cymru Rhiannon - am y cownterCanolfan Aur Cymru Rhiannon - am y drws

Canolfan Cynllun Crefft Cymru Rhiannon, sy'n drysorfa o grefftau cain, nwyddau cartref unigryw a bwydydd lleol blasus, o gofroddion heddiw i ddarnau etifeddol y dyfodol.

Canolfan Cynllun Crefft Cymru Rhiannon - gwirodyddCanolfan Cynllun Crefft Cymru Rhiannon - cardiau

Oriel Rhiannon, sy'n arbenigo mewn artistiaid Cymraeg a rhai sy’n byw yng Nghymru, gan gyfuno sioeau unigol a rhai grŵp mewn amrywiaeth o gyfryngau.

Oriel Rhiannon - Y GornelOriel Rhiannon - Yr Atriwm

Amgueddfa Rhiannon, casgliad o greiriau Celtaidd sy'n dilyn esblygiad celfyddyd y Celtiaid hyd at heddiw.

Amgueddfa Rhiannon - am y caffiAmgueddfa Rhiannon - am y Gornel

Caffi Hafan, lle cewch ddewis o de neu goffi bendigedig gyda theisennau cartref neu fara brith. Dros amser cinio gallwch ddewis o ddetholiad o fyrbrydiau neu brydiau mwy sylweddol – gan cynnwys eu cawl byd enwog wrth gwrs!

Caffi Hafan - byrddauCaffi Hafan - cacennau

Oriau Agor:

Ionawr – Rhagfyr, Mawrth i Sadwrn, 9.30 – 5.00

Ar gau ar Dydd Nadolig, Dydd San Steffan, Dydd Calan a Dydd Gŵyl Dewi.
Byddwn ni hefyd yn agor yn hwyr ar rai adegau yn ystod yr haf - galwch yn ôl neu ddilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol am ddiweddariadau.

Oriau Agor Nadolig 2021 a'r Flwyddyn Newydd 2022

25/12 - 27/12 ar gau
28/12 - 30/12 ar agor 10.00 - 5.00 (gan gynnwys caffi Hafan)
31/12 - 03/01 ar gau
04/01 - 10/01 ar agor 10.00 - 5.00 (ond caffi Hafan ar gau)
11-01 - 21/02 ar agor Mawrth i Sadwrn, 10.00 - 5.00

Sgwâr Tregaron, 1906Sgwâr Tregaron, 1990Sgwâr Tregaron, heddiw

$(function() { cookieNotice("Mae'r wefan hon yn defnyddio briwsion.", "Er mwyn cynnig y profiad gorau i chi wrth bori'r wefan hon, rydyn ni'n arbed briwsion ar eich peiriant. Am fwy o wybodaeth gweler ein", "polisi briwsion yma", "/polisi-briwsion", "Polisi Briwsion", "Derbyn", "Gosodiadau", "Mae rhai o'r briwsion yma yn angenrheidiol, tra bo eraill yn ein cynorthwyo i wella eich profiad drwy daflu goleuni ar sut mae'r wefan yn cael ei defnyddio. Cliciwch Derbyn i dderbyn y gosodiadau a'u hargymhellir. Mae mwy o wybodaeth yn ein", "Briwsion Angenrheidiol", "Mae briwsion angenrheidiol yn galluogi gweithrediad craidd y wefan. Ni all y wefan weithio'n iawn heb y rhain. Gallwch ddiffodd y rhain drwy newid dewisiadau eich porwr ond bydd hyn yn amharu ar allu'r wefan i ddarparu profiad cyson wrth bori, e.e. o ran cofio eich bod wedi mewngofnodi ac ati.", "Briwsion Dadansoddi", "Mae briwsion dadansoddi defnydd yn ein cynorthwyo i wella ein gwefan drwy gasglu gwybodaeth am natur y defnydd sy'n cael ei wneud o'r wefan. Dim ond gwybodaeth gyfansymiol neu ystadegol sy'n cael ei chasglu drwy hyn, ac nid oes unrhyw ddata personol yn cael ei gasglu.", "Briwsion Cymdeithasol", "Mae briwsion cymdeithasol yn ein caniatáu i ddangos ein botymau a ffrydiau cyfryngau cymdeithasol. Mae'r ffrydiau yn cynnig y gallu i ymateb, hoffi a rhannu negeseuon yn uniongyrchol o'n gwefan, ac er mwyn gwneud hyn, maent yn deffnyddio briwsion Trydydd Parti.", startAnalytics, stopAnalytics, startSocial, stopSocial, "false"); }); //-->