Personoleiddio'ch Gemwaith

Yn ogystal â'n darnau comisiwm, rydym yn cynnig nifer o wasanaethau sy'n eich caniatáu i wneud eich darnau yn fwy personol i chi.

Llythrennau Celtaidd

Mae ein llythrennau Celtaidd i gyd yn gynlluniau gwreiddiol gan Rhiannon. Yn wahanol i'r wyddor gyfoes, nid oedd gwahaniaethau rhwng llythrennau bach a phrif lythrennau yng nghyfnod yr hen lawysgrifau, ac yr ydym wedi cadw at y confensiwn hwnnw yn ein orgraff Geltaidd. Mae "gwyddor" Rhiannon yn ddwbl gyflawn, yn yr ystyr fod pob llythyren Saesneg yno a hefyd y llythrennau Cymraeg dwbl sy'n cychwyn enwau, sef Ff, Ll a Rh. Cynlluniwyd pob llythyren yn ofalus i orwedd yn daclus pan ar gadwyn. Mae llawer o'n cwsmeriaid sydd berchen ar y rhain yn eu gwisgo bob dydd yn ddifael am ddegawdau (gan gynnwys merch Rhiannon ei hun!) Anrheg personol hyfryd iawn.

Cadwyni Enw

Gwneir pob cadwyn a thlws enw yn unigol, trwy osod dyluniad ar ddarn o fetel arian neu aur a'i dorri allan â llaw yn ein gweithdy. Yna gorffenir ef yn ofalus, eto â llaw. Golyga hyn fod modd gwneud unrhyw enw dan haul, ond fod angen amser i'w gwneud, 4 i 8 wythnos fel arfer. Felly cofiwch archebu ddigon ymlaen llaw ar gyfer rhyw achlysur arbennig! Cysylltwch â ni am bris, neu i drafod cadwyn enw ar eich cyfer, neu fel rhodd i rywun arbennig.

Ysgrythu

Rydym hefyd yn medru ysgrythu gemwaith yn ôl eich angehnion. Cysylltwch â ni i drafod ysgrythu enw, geiriau neu batrwm ar eich gemwaith.

Cysylltwch â ni am bris neu am fwy o wybodaeth am bersonoleiddio eich gemwaith:

Mwy o Wybodaeth am Bersonoleiddio Gemwaith
$(function() { cookieNotice("Mae'r wefan hon yn defnyddio briwsion.", "Er mwyn cynnig y profiad gorau i chi wrth bori'r wefan hon, rydyn ni'n arbed briwsion ar eich peiriant. Am fwy o wybodaeth gweler ein", "polisi briwsion yma", "/polisi-briwsion", "Polisi Briwsion", "Derbyn", "Gosodiadau", "Mae rhai o'r briwsion yma yn angenrheidiol, tra bo eraill yn ein cynorthwyo i wella eich profiad drwy daflu goleuni ar sut mae'r wefan yn cael ei defnyddio. Cliciwch Derbyn i dderbyn y gosodiadau a'u hargymhellir. Mae mwy o wybodaeth yn ein", "Briwsion Angenrheidiol", "Mae briwsion angenrheidiol yn galluogi gweithrediad craidd y wefan. Ni all y wefan weithio'n iawn heb y rhain. Gallwch ddiffodd y rhain drwy newid dewisiadau eich porwr ond bydd hyn yn amharu ar allu'r wefan i ddarparu profiad cyson wrth bori, e.e. o ran cofio eich bod wedi mewngofnodi ac ati.", "Briwsion Dadansoddi", "Mae briwsion dadansoddi defnydd yn ein cynorthwyo i wella ein gwefan drwy gasglu gwybodaeth am natur y defnydd sy'n cael ei wneud o'r wefan. Dim ond gwybodaeth gyfansymiol neu ystadegol sy'n cael ei chasglu drwy hyn, ac nid oes unrhyw ddata personol yn cael ei gasglu.", "Briwsion Cymdeithasol", "Mae briwsion cymdeithasol yn ein caniatáu i ddangos ein botymau a ffrydiau cyfryngau cymdeithasol. Mae'r ffrydiau yn cynnig y gallu i ymateb, hoffi a rhannu negeseuon yn uniongyrchol o'n gwefan, ac er mwyn gwneud hyn, maent yn deffnyddio briwsion Trydydd Parti.", startAnalytics, stopAnalytics, startSocial, stopSocial, "false"); }); //-->