Personoleiddio'ch Gemwaith

Yn ogystal â'n darnau comisiwm, rydym yn cynnig nifer o wasanaethau sy'n eich caniatáu i wneud eich darnau yn fwy personol i chi.

Llythrennau Celtaidd

Mae ein llythrennau Celtaidd i gyd yn gynlluniau gwreiddiol gan Rhiannon. Yn wahanol i'r wyddor gyfoes, nid oedd gwahaniaethau rhwng llythrennau bach a phrif lythrennau yng nghyfnod yr hen lawysgrifau, ac yr ydym wedi cadw at y confensiwn hwnnw yn ein orgraff Geltaidd. Mae "gwyddor" Rhiannon yn ddwbl gyflawn, yn yr ystyr fod pob llythyren Saesneg yno a hefyd y llythrennau Cymraeg dwbl sy'n cychwyn enwau, sef Ff, Ll a Rh. Cynlluniwyd pob llythyren yn ofalus i orwedd yn daclus pan ar gadwyn. Mae llawer o'n cwsmeriaid sydd berchen ar y rhain yn eu gwisgo bob dydd yn ddifael am ddegawdau (gan gynnwys merch Rhiannon ei hun!) Anrheg personol hyfryd iawn.

Cadwyni Enw

Gwneir pob cadwyn a thlws enw yn unigol, trwy osod dyluniad ar ddarn o fetel arian neu aur a'i dorri allan â llaw yn ein gweithdy. Yna gorffenir ef yn ofalus, eto â llaw. Golyga hyn fod modd gwneud unrhyw enw dan haul, ond fod angen amser i'w gwneud, 4 i 8 wythnos fel arfer. Felly cofiwch archebu ddigon ymlaen llaw ar gyfer rhyw achlysur arbennig! Cysylltwch â ni am bris, neu i drafod cadwyn enw ar eich cyfer, neu fel rhodd i rywun arbennig.

Ysgrythu

Rydym hefyd yn medru ysgrythu gemwaith yn ôl eich angehnion. Cysylltwch â ni i drafod ysgrythu enw, geiriau neu batrwm ar eich gemwaith.

Cysylltwch â ni am bris neu am fwy o wybodaeth am bersonoleiddio eich gemwaith:

Mwy o Wybodaeth am Bersonoleiddio Gemwaith