Modrwyau Priodas

Mae ein bandiau Aur Cymru Rhiannon yn cael eu gwneud â llaw allan o fariau aur a’u gofannwyd gennym cyn cael eu rholio, eu meintio a’u gorffen yn ein gweithdy. Proses yn ei chyfanrwydd sy'n o debyg i'r ffordd y gwnaed bandiau gan ein cyndeidiau gannoedd a miloedd o flynyddoedd yn ôl! Yn ogystal â chreu bandiau o Aur Cymru Rhiannon rydym hefyd yn eu gwneud mewn aur cyffredin a phlatinwm, ac unwaith eto yn eu gorffen â llaw yn ein gweithdy.

Rydym yn teimlo'n gryf ei bod hi'n bwysig bod darnau llawn arwyddocâd yn cael eu gwneud yn arbennig ar gyfer unigolion yn hytrach na'u bod yn ddarnau parod. Mae gennym hefyd ddetholiad o fandiau patrwm o Aur Cymru Rhiannon ac o aur cyffredin.

Rydym yn hapus i gynnig pris arbennig ar eich bandiau priodas os ydych hefyd wedi dod atom ar gyfer eich modrwy dyweddïo.

Mae ein modrwyau ar gael mewn ystod o ledau (rhwng 2mm a 6mm yw'r mwyaf poblogaidd) ac mewn proffil crwm (domed), fflat a lletgrwm (rounded). Nodwch fod y bandiau wedi eu gwneud a'u gorffen â llaw a bod y proffil fflat, yn arbennig, ag ochrau mwy crwm na chorneli llym modrwy wedi ei ffurfio gan beiriant.

Modrwyau Aur Cymru Pur

Yn achlysurol iawn, a thrwy gais yn unig, byddwn yn gwneud ychydig iawn o fodrwyau o Aur Cymru pur. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Cysylltwch â ni am bris neu am fwy o wybodaeth am ein modrwyau priodas:

Mwy o Wybodaeth am Fodrwyau Priodas

Modwyau Priodas Cymreig a Cheltaidd

$(function() { cookieNotice("Mae'r wefan hon yn defnyddio briwsion.", "Er mwyn cynnig y profiad gorau i chi wrth bori'r wefan hon, rydyn ni'n arbed briwsion ar eich peiriant. Am fwy o wybodaeth gweler ein", "polisi briwsion yma", "/polisi-briwsion", "Polisi Briwsion", "Derbyn", "Gosodiadau", "Mae rhai o'r briwsion yma yn angenrheidiol, tra bo eraill yn ein cynorthwyo i wella eich profiad drwy daflu goleuni ar sut mae'r wefan yn cael ei defnyddio. Cliciwch Derbyn i dderbyn y gosodiadau a'u hargymhellir. Mae mwy o wybodaeth yn ein", "Briwsion Angenrheidiol", "Mae briwsion angenrheidiol yn galluogi gweithrediad craidd y wefan. Ni all y wefan weithio'n iawn heb y rhain. Gallwch ddiffodd y rhain drwy newid dewisiadau eich porwr ond bydd hyn yn amharu ar allu'r wefan i ddarparu profiad cyson wrth bori, e.e. o ran cofio eich bod wedi mewngofnodi ac ati.", "Briwsion Dadansoddi", "Mae briwsion dadansoddi defnydd yn ein cynorthwyo i wella ein gwefan drwy gasglu gwybodaeth am natur y defnydd sy'n cael ei wneud o'r wefan. Dim ond gwybodaeth gyfansymiol neu ystadegol sy'n cael ei chasglu drwy hyn, ac nid oes unrhyw ddata personol yn cael ei gasglu.", "Briwsion Cymdeithasol", "Mae briwsion cymdeithasol yn ein caniatáu i ddangos ein botymau a ffrydiau cyfryngau cymdeithasol. Mae'r ffrydiau yn cynnig y gallu i ymateb, hoffi a rhannu negeseuon yn uniongyrchol o'n gwefan, ac er mwyn gwneud hyn, maent yn deffnyddio briwsion Trydydd Parti.", startAnalytics, stopAnalytics, startSocial, stopSocial, "false"); }); //-->