Darnau Comisiwn

Mae'n anrhydedd bob amser cael cynllunio darn gyda ac ar gyfer cwsmer. Gall y broses lawn gymryd unrhyw beth o tua chwech wythnos i hyd at flwyddyn ac mae'n anorfod ein bod yn dod i adnabod y cwsmer, a bod creu'r darn yn datblygu yn rhywbeth personol tu hwnt. Yn wir, daw hyn yn elfen bwysig o'r broses greu. Yn aml bydd y darnau a grëwyd drwy'r broses yn wirioneddol odidog gan iddynt gyfuno ein sgiliau a'n harbenigedd gyda chynllunwaith, creadigrwydd a mewnbwn y cwsmer. Rhwng cyfraniadau tri aelod ein tîm cynllunio a chynhyrchu rydym wedi bwrw cyfrif bod rhai o'r darnau hyn yn ennill ar dros 135 mlynedd o brofiad gemwaith. Mae'n anodd gweld rhai ohonynt yn gadael ein gweithdai - bron fel plant yn gadael y nyth!

Modrwyau unigryw

Gall cymhlethdod y gwaith cynllunio weddu i'ch anghenion - o osod carreg werthfawr o'ch dewis mewn modrwy sydd wedi cael ei dylunio i gymryd carreg; drwy ychwanegu cerrig at un o'n cynlluniau modrwyau sy'n bodoli esioes, mewn metel o'ch dewis, e.e. aur gwyn neu aur rhosliw; hyd at doddi hen fodrwy neu fodrwyau a llunio cynllun hollol newydd. Cysylltwch â ni i drafod eich syniad.

Tlysau unigryw

Darnau unigryw eraill

Cysylltwch â ni am bris neu am fwy o wybodaeth am gomisiynu darn unigryw:

Mwy o Wybodaeth am Ddarnau Comisiwn
$(function() { cookieNotice("Mae'r wefan hon yn defnyddio briwsion.", "Er mwyn cynnig y profiad gorau i chi wrth bori'r wefan hon, rydyn ni'n arbed briwsion ar eich peiriant. Am fwy o wybodaeth gweler ein", "polisi briwsion yma", "/polisi-briwsion", "Polisi Briwsion", "Derbyn", "Gosodiadau", "Mae rhai o'r briwsion yma yn angenrheidiol, tra bo eraill yn ein cynorthwyo i wella eich profiad drwy daflu goleuni ar sut mae'r wefan yn cael ei defnyddio. Cliciwch Derbyn i dderbyn y gosodiadau a'u hargymhellir. Mae mwy o wybodaeth yn ein", "Briwsion Angenrheidiol", "Mae briwsion angenrheidiol yn galluogi gweithrediad craidd y wefan. Ni all y wefan weithio'n iawn heb y rhain. Gallwch ddiffodd y rhain drwy newid dewisiadau eich porwr ond bydd hyn yn amharu ar allu'r wefan i ddarparu profiad cyson wrth bori, e.e. o ran cofio eich bod wedi mewngofnodi ac ati.", "Briwsion Dadansoddi", "Mae briwsion dadansoddi defnydd yn ein cynorthwyo i wella ein gwefan drwy gasglu gwybodaeth am natur y defnydd sy'n cael ei wneud o'r wefan. Dim ond gwybodaeth gyfansymiol neu ystadegol sy'n cael ei chasglu drwy hyn, ac nid oes unrhyw ddata personol yn cael ei gasglu.", "Briwsion Cymdeithasol", "Mae briwsion cymdeithasol yn ein caniatáu i ddangos ein botymau a ffrydiau cyfryngau cymdeithasol. Mae'r ffrydiau yn cynnig y gallu i ymateb, hoffi a rhannu negeseuon yn uniongyrchol o'n gwefan, ac er mwyn gwneud hyn, maent yn deffnyddio briwsion Trydydd Parti.", startAnalytics, stopAnalytics, startSocial, stopSocial, "false"); }); //-->