Darnau Corfforaethol

Gall Rhiannon gynllunio a chynhyrchu darn unigol neu gyfres o ddarnau ar gyfer eich busnes, mudiad neu awdurdod. Gwelir rhai engreifftiau isod. Gall y gost fod yn rhesymol iawn a gall y niferoedd fod yn fach neu’n fawr, unwaith mae’r gost cynllunio a chreu wedi ei thalu. Mae llawer i arwyddlun, logo ac arfbais yn addas iawn i’w ddehongli fel pin, bathodyn, dolenni llewys, mwclis neu glustdlws, a rhai yn gweithio’n dda fel bathodyn aml-ryw ar gyfer staff, aelodau ac anrhegion busnes. Mae pin arian cywrain wedi ei wneud â llaw yn creu argraff, ac un aur yn anrheg cofiadwy am wasanaeth neu gyfraniad arbennig.

Pin Llywodraeth Cymru Bathodyn Canmlwyddiant Sefydliad y Merched Troad y Rhod

Comisiynwyd Pin Llywodraeth Cymru yn wreiddiol i’w roi yn anrheg arbennig i arweinwyr y byd tra iddynt ymweld a Chymru ar gyfer uwch gynhadledd NATO 2014. Cynllun sy’n cynrychioli Cymru ac egwyddorion NATO i’r dim, gan fod y ddraig yn symbol rhyfelgar a’r genhinen pedr yn ei cheg yn arwydd o heddwch. Rydym yn falch iawn ein bod wedi ein dewis a’n cydnabod trwy gynrychioli y gorau o Gymru gyda chynnyrch unigryw o safon uchel.

Datblygwyd Bathodyn Canmlwyddiant Sefydliad y Merched i ddathlu eu canmlwyddiant yn 2015. Gobeithio bydd y bathodynau godidog a wnaethpwyd â llaw yn cael eu gwisgo gan aelodau’r sefydliad am flynyddoedd mawr i ddod. Rydym yn credu yn gryf y dylai bathodynnau corfforaethol fod yn brydferth ac yn werthfawr yn ogystal a dangos aelodaeth neu deyrngarwch. Roedd yn anrhydedd i gael ein dewis o blith cwmniau gemwaith Prydeinig i wneud y rhain, ac yn addas iawn efallai gan ystyried i’r sefydliad hwnnw gychwyn gan mlynedd yn ôl yng Nghymru.

Dyluniwyd y bathodyn Troad y Rhod gan Rhiannon yn wreiddiol ar gyfer cyngerdd agoriadol Opra Cymru ar 21 Mehefin 2009. Mae diwrnod hwyaf y flwyddyn yn cael ei adnabod yn draddodiadol yng Nghymru fel Troad Y Rhod - troad yr olwyn. I Rhiannon roedd arwyddocâd ‘troad yr olwyn’ yn arbennig o briodol ar gyfer y darn hwn, i nodi dechreuad y cwmni opra Cymraeg a ‘chwyldro’ yn y ffordd y mae pobl yn meddwl am opra.

Gwobrau a Darnau Seremonïol

Gall Rhiannon hefyd ddarparu gwobrau unigryw ar gyfer cystadlaethau neu eisteddfodau, neu ddarnau seremonïol ar gyfer defodau.

Cysylltwch â ni i drafod eich anghenion neu am fwy o wybodaeth:

Mwy o Wybodaeth am Ddarnau Corfforaethol a Seremonïol
$(function() { cookieNotice("Mae'r wefan hon yn defnyddio briwsion.", "Er mwyn cynnig y profiad gorau i chi wrth bori'r wefan hon, rydyn ni'n arbed briwsion ar eich peiriant. Am fwy o wybodaeth gweler ein", "polisi briwsion yma", "/polisi-briwsion", "Polisi Briwsion", "Derbyn", "Gosodiadau", "Mae rhai o'r briwsion yma yn angenrheidiol, tra bo eraill yn ein cynorthwyo i wella eich profiad drwy daflu goleuni ar sut mae'r wefan yn cael ei defnyddio. Cliciwch Derbyn i dderbyn y gosodiadau a'u hargymhellir. Mae mwy o wybodaeth yn ein", "Briwsion Angenrheidiol", "Mae briwsion angenrheidiol yn galluogi gweithrediad craidd y wefan. Ni all y wefan weithio'n iawn heb y rhain. Gallwch ddiffodd y rhain drwy newid dewisiadau eich porwr ond bydd hyn yn amharu ar allu'r wefan i ddarparu profiad cyson wrth bori, e.e. o ran cofio eich bod wedi mewngofnodi ac ati.", "Briwsion Dadansoddi", "Mae briwsion dadansoddi defnydd yn ein cynorthwyo i wella ein gwefan drwy gasglu gwybodaeth am natur y defnydd sy'n cael ei wneud o'r wefan. Dim ond gwybodaeth gyfansymiol neu ystadegol sy'n cael ei chasglu drwy hyn, ac nid oes unrhyw ddata personol yn cael ei gasglu.", "Briwsion Cymdeithasol", "Mae briwsion cymdeithasol yn ein caniatáu i ddangos ein botymau a ffrydiau cyfryngau cymdeithasol. Mae'r ffrydiau yn cynnig y gallu i ymateb, hoffi a rhannu negeseuon yn uniongyrchol o'n gwefan, ac er mwyn gwneud hyn, maent yn deffnyddio briwsion Trydydd Parti.", startAnalytics, stopAnalytics, startSocial, stopSocial, "false"); }); //-->