O Gymru i Bedwar Ban Byd

Rhiannon Evans

Ers dros 40 mlynedd bu Rhiannon Evans yn cynllunio a gwneud gemwaith unigryw a phrydferth yng nghalon Cymru wledig. A’i chanolfan yn Nhregaron, wrth droed Mynyddoedd y Cambrian, mae’r busnes yn falch o’i hunaniaeth Gymreig ac yn rhan bwysig o’r gymuned leol. O’i ddechreuad yn y 1970au, tyfodd y busnes yn gwmni teuluol sy’n cyflenwi gemwaith Cymreig a Cheltaidd yn fyd eang.

Dros y blynyddoedd, mae gemwaith cain Rhiannon – wedi ei wneud â llaw mewn Arian, Aur ac Aur Cymru – wedi ennill enw da yn rhyngwladol am ansawdd eithriadol ei chynlluniau a’i chrefftwaith. Ysbrydolwyd y cynlluniau diweddaraf, a’r hen ffefrynnau fel ei gilydd gan y wefr o fyw a gweithio mor agos â phosib at iaith a thraddodiad hynafol y Celtiaid. Yn hytrach nag efelychu darganfyddiadau hanesyddol go iawn yn unig, mae Rhiannon yn cynllunio gwaith newydd sy’n defnyddio hen gonfensiynau gweledol.

Mae Rhiannon yn parhau i wneud llawer o’r gemwaith ei hun, gyda chymorth crefftwyr cynorthwyol a hyfforddwyd o fewn y cwmni, ac archwilir pob darn yn ofalus i sicrhau’r safonau uchaf. Gwneir gemwaith Rhiannon i barhau; mae'r cadwyni yn drymach, gwifrau clust yn gryfach, broetsiau yn fwy diogel, ac mae dilysnod yr HallMark Prydeinig ar bob darn i ddynodi ei burdeb a’i darddiad.

Caiff y gemwaith i gyd ei wneud yn y Ganolfan yn Nhregaron a gellir gwylio’r gwaith yn mynd yn ei faen yn y gweithdai gwylio pwrpasol.

Rhiannon yn mireinio modrwyRhiannon yn ysgrythu tlws

$(function() { cookieNotice("Mae'r wefan hon yn defnyddio briwsion.", "Er mwyn cynnig y profiad gorau i chi wrth bori'r wefan hon, rydyn ni'n arbed briwsion ar eich peiriant. Am fwy o wybodaeth gweler ein", "polisi briwsion yma", "/polisi-briwsion", "Polisi Briwsion", "Derbyn", "Gosodiadau", "Mae rhai o'r briwsion yma yn angenrheidiol, tra bo eraill yn ein cynorthwyo i wella eich profiad drwy daflu goleuni ar sut mae'r wefan yn cael ei defnyddio. Cliciwch Derbyn i dderbyn y gosodiadau a'u hargymhellir. Mae mwy o wybodaeth yn ein", "Briwsion Angenrheidiol", "Mae briwsion angenrheidiol yn galluogi gweithrediad craidd y wefan. Ni all y wefan weithio'n iawn heb y rhain. Gallwch ddiffodd y rhain drwy newid dewisiadau eich porwr ond bydd hyn yn amharu ar allu'r wefan i ddarparu profiad cyson wrth bori, e.e. o ran cofio eich bod wedi mewngofnodi ac ati.", "Briwsion Dadansoddi", "Mae briwsion dadansoddi defnydd yn ein cynorthwyo i wella ein gwefan drwy gasglu gwybodaeth am natur y defnydd sy'n cael ei wneud o'r wefan. Dim ond gwybodaeth gyfansymiol neu ystadegol sy'n cael ei chasglu drwy hyn, ac nid oes unrhyw ddata personol yn cael ei gasglu.", "Briwsion Cymdeithasol", "Mae briwsion cymdeithasol yn ein caniatáu i ddangos ein botymau a ffrydiau cyfryngau cymdeithasol. Mae'r ffrydiau yn cynnig y gallu i ymateb, hoffi a rhannu negeseuon yn uniongyrchol o'n gwefan, ac er mwyn gwneud hyn, maent yn deffnyddio briwsion Trydydd Parti.", startAnalytics, stopAnalytics, startSocial, stopSocial, "false"); }); //-->