Cludiant a Dosbarthu

Costau Cludiant

Byddwn yn codi £10 am cludo archebion o fewn y Deyrnas Unedig; £15 o fewn gwledydd Ewrop; a £20 i weddill y byd. Bydd cludo pob archeb o fewn y DU a thu hwnt am ddim.

Dosbarthu

Caniatewch 5 niwrnod ar gyfer dosbarthu eitemau sydd mewn stoc. Bydd eitemau o dan £150, wedi eu harchebu o fewn y DU, fel arfer yn cael eu cludo gan Royal Mail 24, a bydd angen llofnod wrth eu derbyn. Bydd eitemau i'r DU dros £150 fel arfer yn cael eu cludo gan Royal Mail Next Day Special Delivery. Bydd archebion rhyngwladol fel arfer yn cael eu cludo gan Royal Mail International Tracked and Signed For.

Eitemau "Yn ôl y galw"

Bydd eitemau sydd wedi eu nodi "ar gael: yn ôl y galw" yn cael eu gwneud yn ôl y galw. Gall y cyfnod cynhyrchu fod hyd at 4-6 wythnos. Cysylltwch â ni am amcangyfrif o'r dyddiad dosbarthu ar gyfer eitemau sy'n rhaid i ni eu harchebu i mewn, neu sydd yn cael eu gwneud yn ôl y gofyn os gwelwch yn dda.

Diweddariad Covid-19

Oherwydd y sefyllfa bresennol, byddwn ni'n dosbarthu ar Ddydd Mawrth a Dydd Iau yn unig am y tro. Bydd eitemau sydd mewn stoc yn cael eu dosbarthu cyn gynted â phosibl. Bydd cludiant yn ddi-gyswllt, felly ni fydd angen llofnod.

Gellir archebu eitemau sydd ddim mewn stoc, ond bydd rhaid caniatáu hyd at 8 wythnos i'w gwneud, er fod rhai eitemau yn gallu cael eu gwneud o fewn 1-2 wythnos - byddwn mewn cysylltiad er mwyn eich diweddaru ar y cynnydd wrth i'ch eitem gael ei gwneud a'i gorffen.

Nid yw'r gwasanaethau dilysnodi arferol wedi ailddechrau eto yn Swyddfa Brofi Llundain, felly os derbyniwch eitem heb ei dilysnodi, byddwn yn trefnu'r profi a'r stampio i chi ar ôl i'r gwasanaethau hyn ailddechrau (yn rhad ac am ddim wrth gwrs.)

$(function() { cookieNotice("Mae'r wefan hon yn defnyddio briwsion.", "Er mwyn cynnig y profiad gorau i chi wrth bori'r wefan hon, rydyn ni'n arbed briwsion ar eich peiriant. Am fwy o wybodaeth gweler ein", "polisi briwsion yma", "/polisi-briwsion", "Polisi Briwsion", "Derbyn", "Gosodiadau", "Mae rhai o'r briwsion yma yn angenrheidiol, tra bo eraill yn ein cynorthwyo i wella eich profiad drwy daflu goleuni ar sut mae'r wefan yn cael ei defnyddio. Cliciwch Derbyn i dderbyn y gosodiadau a'u hargymhellir. Mae mwy o wybodaeth yn ein", "Briwsion Angenrheidiol", "Mae briwsion angenrheidiol yn galluogi gweithrediad craidd y wefan. Ni all y wefan weithio'n iawn heb y rhain. Gallwch ddiffodd y rhain drwy newid dewisiadau eich porwr ond bydd hyn yn amharu ar allu'r wefan i ddarparu profiad cyson wrth bori, e.e. o ran cofio eich bod wedi mewngofnodi ac ati.", "Briwsion Dadansoddi", "Mae briwsion dadansoddi defnydd yn ein cynorthwyo i wella ein gwefan drwy gasglu gwybodaeth am natur y defnydd sy'n cael ei wneud o'r wefan. Dim ond gwybodaeth gyfansymiol neu ystadegol sy'n cael ei chasglu drwy hyn, ac nid oes unrhyw ddata personol yn cael ei gasglu.", "Briwsion Cymdeithasol", "Mae briwsion cymdeithasol yn ein caniatáu i ddangos ein botymau a ffrydiau cyfryngau cymdeithasol. Mae'r ffrydiau yn cynnig y gallu i ymateb, hoffi a rhannu negeseuon yn uniongyrchol o'n gwefan, ac er mwyn gwneud hyn, maent yn deffnyddio briwsion Trydydd Parti.", startAnalytics, stopAnalytics, startSocial, stopSocial, "false"); }); //-->