Costau Cludiant

Byddwn yn codi £10 am cludo archebion o fewn y Deyrnas Unedig; £15 o fewn gwledydd Ewrop; a £20 i weddill y byd. Bydd cludo archebion o fewn y Deyrnas Unedig am ddim; £5 o fewn gwledydd Ewrop; a £10 i weddill y byd.

Dosbarthu

Caniatewch 5 niwrnod ar gyfer dosbarthu eitemau sydd mewn stoc. Am eitemau sydd rhai eu harchebu i mewn neu eu gwneud yn ôl y gofyn, cysylltwch â ni am amcangyfrif o'r cyfnod dosbarthu.

Diweddariad Covid-19

Oherwydd y sefyllfa bresennol, byddwn ni'n dosbarthu ar Ddydd Mawrth a Dydd Iau yn unig am y tro. Bydd eitemau sydd mewn stoc yn cael eu dosbarthu cyn gynted â phosibl.

Gellir archebu eitemau sydd ddim mewn stoc, ond bydd rhaid caniatáu hyd at 8 wythnos i'w gwneud, er fod rhai eitemau yn gallu cael eu gwneud o fewn 1-2 wythnos - byddwn mewn cysylltiad er mwyn eich diweddaru ar y cynnydd wrth i'ch eitem gael ei gwneud a'i gorffen.

Nid yw'r gwasanaethau dilysnodi arferol wedi ailddechrau eto yn Swyddfa Brofi Llundain, felly os derbyniwch eitem heb ei dilysnodi, byddwn yn trefnu'r profi a'r stampio i chi ar ôl i'r gwasanaethau hyn ailddechrau (yn rhad ac am ddim wrth gwrs.)