Mae Canolfan Aur Cymru Rhiannon yn Nhregaron nid yn unig yn cynnig ystafell arddangos arbennig ar gyfer ein gemwaith lle y gallwch weld yr holl eitemau sydd i'w gweld yma yn ogystal â chynlluniau arbennig eraill, ond hefyd mae'n cynnwys ein gweithdai arddangos lle y gallwch wylio ein gemyddion wrth eu gwaith. Mae ein cynlluniau i gyd yn unigryw i ni ac mae ein pwyslais ar ansawdd a safon ein cynnyrch wedi ennill enw da i ni yn rhyngwladol. Rydym yn falch iawn o'n gwreiddiau yma yn Nhregaon ers 1971, and yn parhau i fod yn gwmni teuluol yn gweithio o'r un lleoliad â'r gweithdy gwreiddiol.

CASGLIADAU

AUR CYMRU

Nid pob aur a'i crëwyd yn gyfwerth. Crëwyd peth o'r mwyaf gwerthfawr yng Nghymru. Nid yw Aur Cymru yn cael ei fwyngloddio rhagor, ac o'r herwydd mae'n cael ei ystyried ymysg aur mwyaf gwerthfawr y byd. Aur Cymru Rhiannon, sy'n tarddu ac wedi ei ddilysu o fwynfa Gwynfynydd, o gynnwys 10%, yw'r cymysgiad Aur Cymru mwyaf coeth sydd ar gael, ac mae ein cynlluniau cain unigryw, â thamaid o hud a lledrith ynysoedd y chwedlau, yn unigryw i'n casgliad Annwn.

CYNYRCHIADAU CYFYNGEDIG

Byddwn yn creu nifer fach o gynyrchiadau cyfyngedig Aur Cymru Rhiannon 9ct bob blwyddyn, a bydd rhain yn cael eu gwneud mewn set o 25 yn unig. Mae pob eitem yn cael ei chrefftio yn unigol a'u rhifo gan Rhiannon ac yn dod ynghyd â thystysgrif dilysrwydd.

Yn achlysurol byddwn yn creu cynyrchiadau cyfyngedig Aur Cymru Rhiannon 18ct mewn niferoedd bychain iawn.

(Yn anffodus, mae sawl un o'r cynyrchiadau yma wedi dod i ben erbyn hyn ond fe'u cedwir yma fel ysbrydoliaeth ar gyfer y math o beth sy'n bosibl mewn darnau comisiwn unigryw.)

MODRWYAU ARBENNIG

Rydym yn sicrhau bod pob un o'n modrwyau arbennig ni yn cael eu gwneud yn unigol â llaw a lle mae carreg ynddi, fod y garreg honno wedi cael ei dewis yn benodol gennym. Rydym wrth ein bodd yn cynllunio modrwyau unigryw ar gyfer ein cwsmeriaid ac yn credu ei bod hi'n naturiol i chi fod yn rhan o'r broses.