Ein Busnes Teuluol

Rhiannon Evans

Yr hyn sy’n symbylu fy ngwaith ar hyd yr adeg yw diddordeb ysol yn nhraddodiad a chelfyddyd Ynys Prydain a’r gwledydd Celtaidd. Erbyn hyn yr wyf wedi treulio rhan helaeth fy mywyd yn ymchwilio i’r traddodiad hwn a’r modd y mae arferion a thraddodiadau hynafol iawn yn parhau i fynegi eu hunain yn ein diwylliant Cymraeg hyd heddiw. Mae’n dal yn ffynhonnell ddiddiwedd o ysbrydoliaeth, ac mae stori ddiddorol tu ôl i lawer o’r cynlluniau.

Oherwydd cynnydd sylweddol ym mhris metalau yn ddiweddar a’n amharodrwydd i gyfaddawdu ar safon a phwysau ein gemwaith, mae Gemwaith Rhiannon bellach yn emwaith gwirioneddol foethus, wedi ei wneud i barhau ac ar gyfer pryniant arbennig. Yn ddiweddar rwyf wedi gweld mwy o alw am gomisiynau unigryw o bob math mewn arian, aur ac wrth gwrs Aur Cymru.

Yn ôl yn y 1980au roeddwn yn un o ychydig iawn o emyddion trwyddedig yn defnyddio Aur Cymru o gloddfa’r Gwynfynydd. Oherwydd y nifer o ddarnau a wnaethpwyd gennym yn y cyfnod hwnnw, a’r elfen grêf o gynllunwaith creadigol yn fy ngwaith, daeth Gemwaith Rhiannon a Chanolfan Aur Cymru yn Nhregaron yn adnabyddus yn fyd-eang fel ffynhonnell safonol o Aur Cymru dilys. Caewyd y Gwynfynydd ym 1990, ond cawsom lawer o aur oddi yno adeg hynny. Ymhen amser daeth yn amhosibl i brynu Aur Cymru yn y farchnad agored, a phenderfynwyd ddefnyddio hynny oedd ar ôl gennym i wneud Aur Cymru Rhiannon, cymysgedd unigryw ein hunain yn cynnwys 10% o Aur Cymru ac wedi ei nodi â’n marc ceffyl cofrestredig arbennig.

Ychydig flynyddoedd yn ôl, llwyddom i brynu’r Aur Cymru olaf a gafwyd o Feirionydd dan drwydded swyddogol y Goron. Hefyd, ers 2013, rydym wedi adnewyddu’n cysylltiad gyda Steven Mitchell, a oedd yn gweithio gyda Britannia Gold, y cwmni oedd yn gweithredu ar ran y mwynfeydd ac yn gosod marc dilysrwydd arbennig “Y Forwyn Gymreig” ar y gemwaith a wnaethpwyd gan y gemyddion trwyddedig. Mae Steve yn emydd profiadol a chrefftus iawn sy’n arbenigo mewn gosod cerrig gwerthfawr, a rhyngom mae gennym ni’n dau yn agos i ganrif o brofiad. Gellir gweld rhai o’n darnau comisiwn unigryw ar ein gwefan ac yn y catalog hwn. Daw rhai o’r rhain gyda mewnbwn oddi wrth fy mab Gwern, sy’n arbenigo mewn deiamwntiau a gemau gwerthfawr, ac maent yn ddarnau gwirioneddol syfrdanol a thrawiadol.

Cofiwch ein bod yma unrhyw adeg i ateb eich galwad a thrafod eich anghenion am waith unigryw os byddwch yn dymuno cysylltu â ni.

Rhiannon Evans

Gwern Evans

Bu sawl blwyddyn erbyn hyn ers i mi fod yn grwt bach yn chwarae wrth draed fy mam yn ein gweithdai yn Nhregaron. Erbyn hyn mae gennyf dri mab a dwy ferch fy hunan, ac rydym wedi ehangu’r Ganolfan, cynyddu staff a thyfu’r busnes yn ei gyfanrwydd gan aros yn dryw i undod unigryw ein steil cynllunio personol sydd yn un Cymreig, Celtaidd a gwreiddiol ei naws. Rwy’n hyderus bod rhywbeth at ddant pawb yn ein casgliad o ddyluniadau, a sawl darn fydd yn gwneud trysor oes i chi neu rhywun sydd yn ddigon ffodus i dderbyn rhodd gennych.

Nid ydym erioed wedi cwtogi ar safon na sylwedd ein cynnyrch er gwaethaf symudiadau enfawr yng ngwerth Aur ac Arian ac mae hyn wedi gorfodi prisiau i godi – yn achlysurol ar draul ffyniant a throsiant y cwmni. Rydym yn ffodus ein bod, fel cwmni teuluol, yn medru goroesi stormydd o’r fath a rydym yn dal i fynd heddiw (a gobeithio am dros ddeugain mlynedd drachefn). Mae’r sawl sydd wedi prynu dros y blynyddoedd wedi gweld cynnydd mawr yng ngwerth eu darnau Rhiannon ond mynnwn eich bod yn eu gwisgo a pheidio bod ofn eu baeddu! Unig iawn yw gemwaith mewn dror! Os ydych yn ychwanegu at gasgliad neu yn dechrau trysorfa o’r newydd rwy’n siwr y cewch flynyddoedd o bleser, mwynhâd, a defnydd o’ch gemwaith Rhiannon.

Gwern Evans

$(function() { cookieNotice("Mae'r wefan hon yn defnyddio briwsion.", "Er mwyn cynnig y profiad gorau i chi wrth bori'r wefan hon, rydyn ni'n arbed briwsion ar eich peiriant. Am fwy o wybodaeth gweler ein", "polisi briwsion yma", "/polisi-briwsion", "Polisi Briwsion", "Derbyn", "Gosodiadau", "Mae rhai o'r briwsion yma yn angenrheidiol, tra bo eraill yn ein cynorthwyo i wella eich profiad drwy daflu goleuni ar sut mae'r wefan yn cael ei defnyddio. Cliciwch Derbyn i dderbyn y gosodiadau a'u hargymhellir. Mae mwy o wybodaeth yn ein", "Briwsion Angenrheidiol", "Mae briwsion angenrheidiol yn galluogi gweithrediad craidd y wefan. Ni all y wefan weithio'n iawn heb y rhain. Gallwch ddiffodd y rhain drwy newid dewisiadau eich porwr ond bydd hyn yn amharu ar allu'r wefan i ddarparu profiad cyson wrth bori, e.e. o ran cofio eich bod wedi mewngofnodi ac ati.", "Briwsion Dadansoddi", "Mae briwsion dadansoddi defnydd yn ein cynorthwyo i wella ein gwefan drwy gasglu gwybodaeth am natur y defnydd sy'n cael ei wneud o'r wefan. Dim ond gwybodaeth gyfansymiol neu ystadegol sy'n cael ei chasglu drwy hyn, ac nid oes unrhyw ddata personol yn cael ei gasglu.", "Briwsion Cymdeithasol", "Mae briwsion cymdeithasol yn ein caniatáu i ddangos ein botymau a ffrydiau cyfryngau cymdeithasol. Mae'r ffrydiau yn cynnig y gallu i ymateb, hoffi a rhannu negeseuon yn uniongyrchol o'n gwefan, ac er mwyn gwneud hyn, maent yn deffnyddio briwsion Trydydd Parti.", startAnalytics, stopAnalytics, startSocial, stopSocial, "false"); }); //-->