Defnyddio briwsion

Rydym yn defnyddio briwsion (cookies) ar y wefan am sawl reswm. Yn gyntaf, rydym yn creu briwsion er mwyn cofio unrhyw ddewisiadau yr ydych chi wedi eu gwneud, e.e. dewis iaith, gosodiadau briwsion, ac ati, wrth i chi symud o dudalen i dudalen. Yn ail, rydyn ni hefyd yn defnyddio briwsion i gadw manylion eich trol siopa dros dro. Yn drydydd, rydyn ni'n defnyddio briwsion i gasglu ystadegau anhysbys am ddefnydd y wefan er mwyn gwella'r profiad o ddefnyddio'r wefan ar gyfer ein cwsmeriaid.

Archebion

Os ydych chi’n prynu rhywbeth ar-lein, mae opsiwn i chi ofyn i ni greu briwsion ychwanegol ar eich cyfrifiadur gyda manylion eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost fel na fydd angen i chi ail-deipio popeth y tro nesaf rydych chi am brynu rhywbeth.