Polisi Dychwelyd

Gwnawn ein gorau i gynnig gwasanaeth teg, cyflym ac effeithiol i’n cwsmeriaid. Os bydd gwall neu ddifrod ar ein nwyddau, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosib, drwy e-bost neu drwy ffonio, ac fe’u cyfnewidiwn yn syth.

Os byddwch am ganslo archeb, cysylltwch ar unwaith (cyn i ni ei ddanfon, os yn bosib) ac fe drefnwn ad-daliad yn syth.

Os byddwch am ganslo neu ddychwelyd archeb ar ôl ei dderbyn, fe wnawn ad-dalu pris y nwyddau ac unrhyw gost postio gwreiddiol yn llawn, ond gofynnwn i chi dalu’r gost o ddychwelyd y nwyddau atom. Cysylltwch o fewn 5 diwrnod gwaith, drwy e-bostio neu ffonio. Byddwn yn ad-dalu ar dderbyn y nwyddau yn ôl mewn cyflwr gwerthadwy.

$(function() { cookieNotice("Mae'r wefan hon yn defnyddio briwsion.", "Er mwyn cynnig y profiad gorau i chi wrth bori'r wefan hon, rydyn ni'n arbed briwsion ar eich peiriant. Am fwy o wybodaeth gweler ein", "polisi briwsion yma", "/polisi-briwsion", "Polisi Briwsion", "Derbyn", "Gosodiadau", "Mae rhai o'r briwsion yma yn angenrheidiol, tra bo eraill yn ein cynorthwyo i wella eich profiad drwy daflu goleuni ar sut mae'r wefan yn cael ei defnyddio. Cliciwch Derbyn i dderbyn y gosodiadau a'u hargymhellir. Mae mwy o wybodaeth yn ein", "Briwsion Angenrheidiol", "Mae briwsion angenrheidiol yn galluogi gweithrediad craidd y wefan. Ni all y wefan weithio'n iawn heb y rhain. Gallwch ddiffodd y rhain drwy newid dewisiadau eich porwr ond bydd hyn yn amharu ar allu'r wefan i ddarparu profiad cyson wrth bori, e.e. o ran cofio eich bod wedi mewngofnodi ac ati.", "Briwsion Dadansoddi", "Mae briwsion dadansoddi defnydd yn ein cynorthwyo i wella ein gwefan drwy gasglu gwybodaeth am natur y defnydd sy'n cael ei wneud o'r wefan. Dim ond gwybodaeth gyfansymiol neu ystadegol sy'n cael ei chasglu drwy hyn, ac nid oes unrhyw ddata personol yn cael ei gasglu.", "Briwsion Cymdeithasol", "Mae briwsion cymdeithasol yn ein caniatáu i ddangos ein botymau a ffrydiau cyfryngau cymdeithasol. Mae'r ffrydiau yn cynnig y gallu i ymateb, hoffi a rhannu negeseuon yn uniongyrchol o'n gwefan, ac er mwyn gwneud hyn, maent yn deffnyddio briwsion Trydydd Parti.", startAnalytics, stopAnalytics, startSocial, stopSocial, "false"); }); //-->