Llythrennau Celtaidd

Mae'r rhain i gyd yn gynlluniau gwreiddiol gan Rhiannon. Yn wahanol i’r wyddor gyfoes, nid oedd gwahaniaethu rhwng llythrennau bach a phrif lythrennau yng nghyfnod yr hen lawysgrifau, ac yr ydym wedi cadw at y confensiwn hwnnw yn ein orgraff Geltaidd. Mae “gwyddor” Rhiannon yn ddwbl gyflawn, yn yr ystyr bod pob llythyren Saesneg yno yn ogystal â'r llythrennau dwbl Cymraeg sy’n ffurfio enwau, sef Ff, Ll a Rh. Cynlluniwyd pob llythyren yn ofalus i orwedd yn daclus pan ar gadwyn. Mae llawer o’n cwsmeriaid sydd yn berchen ar y rhain yn eu gwisgo bob dydd yn ddiffael am ddegawdau (gan gynnwys merch Rhiannon ei hun!) Anrheg personol a hyfryd iawn.