Necledi Enw Unigryw

Wedi'u torri yn unigol a'u gorffen â llaw, mae pob un o'n necledi enw mor unigryw â'r person a fydd yn ei gwisgo. Dros y blynyddoedd, rydym wedi gwneud cannoedd o enwau, hir a byr, a does na ddim dau sydd yr union un peth.

Gan eu bod nhw wedi'u gwneud â llaw does dim cyfyngiadau - llysenwau, codau, geiriau, mae unrhyw gyfuniad o lythrennau yn bosibl. Gallwn hyd yn oed ymgorffori rhai symbolau, e.e. calon.