Canolfan Rhiannon

Un elfen yn unig o Ganolfan Rhiannon yw ein siop gemwaith a gweithdai arddangos. Rydym yn cynnig llawer mwy i ymwelwyr na gemwaith prydferth Rhiannon felly dewch atom am ddiwrnod i fwynhau a gwario!


Y Sgwar, Tregaron, Ceredigion, SY25 6JL, UK

46 Ffordd y Môr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2AE, UK

Oriau Agor:

Ionawr – Rhagfyr       Llun i Sadwrn       9.30 – 5.00

Ar gau Dydd Nadolig, San Steffan, Dydd Calan a Dydd Gŵyl Dewi.

Canolfan Cynllun Crefft Cymru

Canolfan Rhiannon Centre