Yr Eisteddfod

I ni yng Nghymru mae eisteddfod yn beth cyfarwydd, yn rhan o fywyd bob dydd yn yr ysgol, y pentref a’r gymuned. Cymaint felly nad ydym yn meddwl amdano lawer nac yn ystyried ei bwysigrwydd. Ond mae cynnal Eisteddfod yn rhywbeth hollol Gymreig ac yn draddodiad sydd gyda ni ers canrifoedd. Yno mae plant ifanc yn magu’r hyder i berfformio ar lwyfan ac yn datblygu eu sgiliau cerddorol a llafar, a’r rhai mwyaf llwyddiannus yn meithrin sgiliau rhagorol wrth dyfu’n oedolion.  

Does dim rhyfedd felly bod cymaint o gerddorion, actorion a pherfformwyr eraill byd-enwog wedi tarddu o’r wlad fechan hon. Yn ddiweddar mae llawer o fewnfudwyr i Gymru hefyd wedi elwa o’r arfer ac wedi dod i werthfawrogi’r traddodiad, – ac mae rhaglenni ffug-eisteddfodol yn ymddangos ar deledu Saesneg. 

Parhad yw’r eisteddfodau o draddodiad hen iawn yn ein gwlad, lle’r oedd y pethau yma’n bwysig a phobl yn clodfori a noddi beirdd, cantorion a thelynorion. Mae’r ffaith eu bod yn dal gyda ni yn drysor arbennig a’r ffordd ry’n ni’n eu cadw’n fyw a’u haddasu i fywyd modern yn drysor mwy fyth!  

Yr wythnos hon gwelwn y goreuon ymysg ein pobl ifainc ar lwyfan Eisteddfod yr Urdd, gyda darllediad llawn ar S4C. Ar yr un pryd darlledir “Britain’s Got Talent” ar deledu Saesneg. Diddorol yw’r gymhariaeth!
,
$(function() { cookieNotice("Mae'r wefan hon yn defnyddio briwsion.", "Er mwyn cynnig y profiad gorau i chi wrth bori'r wefan hon, rydyn ni'n arbed briwsion ar eich peiriant. Am fwy o wybodaeth gweler ein", "polisi briwsion yma", "/polisi-briwsion", "Polisi Briwsion", "Derbyn", "Gosodiadau", "Mae rhai o'r briwsion yma yn angenrheidiol, tra bo eraill yn ein cynorthwyo i wella eich profiad drwy daflu goleuni ar sut mae'r wefan yn cael ei defnyddio. Cliciwch Derbyn i dderbyn y gosodiadau a'u hargymhellir. Mae mwy o wybodaeth yn ein", "Briwsion Angenrheidiol", "Mae briwsion angenrheidiol yn galluogi gweithrediad craidd y wefan. Ni all y wefan weithio'n iawn heb y rhain. Gallwch ddiffodd y rhain drwy newid dewisiadau eich porwr ond bydd hyn yn amharu ar allu'r wefan i ddarparu profiad cyson wrth bori, e.e. o ran cofio eich bod wedi mewngofnodi ac ati.", "Briwsion Dadansoddi", "Mae briwsion dadansoddi defnydd yn ein cynorthwyo i wella ein gwefan drwy gasglu gwybodaeth am natur y defnydd sy'n cael ei wneud o'r wefan. Dim ond gwybodaeth gyfansymiol neu ystadegol sy'n cael ei chasglu drwy hyn, ac nid oes unrhyw ddata personol yn cael ei gasglu.", "Briwsion Cymdeithasol", "Mae briwsion cymdeithasol yn ein caniatáu i ddangos ein botymau a ffrydiau cyfryngau cymdeithasol. Mae'r ffrydiau yn cynnig y gallu i ymateb, hoffi a rhannu negeseuon yn uniongyrchol o'n gwefan, ac er mwyn gwneud hyn, maent yn deffnyddio briwsion Trydydd Parti.", startAnalytics, stopAnalytics, startSocial, stopSocial, "false"); }); //-->