Sut i Adnabod Diemwnt o Safon

Heddiw hoffwn drafod diemwntau a sut wnes innau ddod i’w caru. 

Rhaid i mi gyfaddef nad oeddwn yn wreiddiol â meddwl uchel ohonynt (a finnau’n dod o gefndir gofaint Aur ac Arian, mae’n bosib nad yw hynny’n syndod!) ond tra’n mynychu cwrs graddio ac asesu diemwntau cefais fy nhröedigaeth – rhywle oddeutu y 250fed carreg sylweddolais bod yma drysor pert a thrawiadol. 

Erbyn heddiw rwy’n dwli dewis cerrig yn benodol i gwsmeriaid tuag at bwrpas, naill ai’n ddarn comisiwn neu’n fodrwy arbennig, mae yna bleser ac anrhydedd mewn derbyn y cyfrifoldeb o ddethol rhywbeth mor werthfawr.  

Toriad, lliw, clirder a charat yw meini prawf bob diemwnt erbyn hyn gyda’r cyntaf ohonynt yn cael y sylw lleiaf serch mai hwn yn aml yw’r un mwyaf pwysig. Mae’r toriad yn fwy na siâp y garreg: ‘round brilliant’ (y ffurf mwyaf adnabyddus), emrallt, tywysoges, sgwâr, ac ati. Mae’r toriad yn medru ychwanegu tân a bywyd i garreg neu ei gadael yn llwm a marwaidd.  

O ran lliw a chlirder, dim ond y cerrig â’r graddau uchaf o’r labordai gorau (GIA sy’n arwain y byd), sydd yn medru cael eu hystyried o safon buddsoddi.  

Gyda dim ond un o bob pump diemwnt yn ddigon da i gyrraedd y farchnad gemwaith a dim ond canran fechan ohonynt yn ddigon da i gyrraedd y safonau uchaf, hawdd gweld pam bod rhain yn gerrig cryn dipyn drytach na’r diemwntau mwy cyffredin. 

Carat yn syml iawn yw pwysau’r garreg gydag 1ct yn gyfystyr a 0.2gm. 

Yn aml bydd pobl yn anwybyddu agweddau eraill diemwnt er mwyn cael y garreg fwyaf o fewn ei cyllideb personol. Er bod maint yn bwysig, mae hefyd yn bwysig bod safon y garreg yn uchel. Bydd rhai yn teimlo ei bod hi’n fwy trawiadol i wisgo diemwnt 2ct nag 1ct ond nid yw hyn yn wir o reidrwydd. Nid yw Ferrari yn gar mor fawr a Land Rover ond byddai’r mwyafrif yn ei feddwl yn fwy trawiadol! O’m safbwynt innau fel gemydd carat yw’r ffactor lleiaf pwysig mewn dewis carreg – yr hyn rwy’n mynnu arni yw lliw a chlirder o’r safon uchaf a thoriad sydd yn bywiogi’r garreg. 

Toriad diemwnt yw’r unig agwedd ohono sydd yn gwbl ddibynnol ar ddyn. Rhaid i dorrwr diemwntau ddadansoddi carreg grai a phenderfynu sut i gael y gorau ohoni o ran prydferthwch a gwerth trwy reddf a theimlad – gallu’ torrwr yn fwy nag unrhyw beth sy’n effeithio ar sglein a disgleirdeb y garreg orffenedig. 

Dyma pam wyf yn mynnu dewis pob carreg â’m llygad fy hunan. Yn aml byddaf yn didoli pecyn o hanner cant neu fwy o gerrig, a fydd i gyd wedi eu graddio i’r un lefel, er mwyn dewis y pump gorau (o sicrwydd bydd pump sâl yn y pecyn hefyd ond bydd pris pob carreg yr un peth er gwaethaf hynny.) Wyf o’r farn bod yr amser a’r ymdrech yn fuddsoddiad gwerth chweil er mwyn sicrhau bod y cerrig gorau yn y pecyn yn diweddu eu hoes mewn darn o emwaith Rhiannon! 

 Dim ond y gorau i’n cwsmeriaid ni!
,
$(function() { cookieNotice("Mae'r wefan hon yn defnyddio briwsion.", "Er mwyn cynnig y profiad gorau i chi wrth bori'r wefan hon, rydyn ni'n arbed briwsion ar eich peiriant. Am fwy o wybodaeth gweler ein", "polisi briwsion yma", "/polisi-briwsion", "Polisi Briwsion", "Derbyn", "Gosodiadau", "Mae rhai o'r briwsion yma yn angenrheidiol, tra bo eraill yn ein cynorthwyo i wella eich profiad drwy daflu goleuni ar sut mae'r wefan yn cael ei defnyddio. Cliciwch Derbyn i dderbyn y gosodiadau a'u hargymhellir. Mae mwy o wybodaeth yn ein", "Briwsion Angenrheidiol", "Mae briwsion angenrheidiol yn galluogi gweithrediad craidd y wefan. Ni all y wefan weithio'n iawn heb y rhain. Gallwch ddiffodd y rhain drwy newid dewisiadau eich porwr ond bydd hyn yn amharu ar allu'r wefan i ddarparu profiad cyson wrth bori, e.e. o ran cofio eich bod wedi mewngofnodi ac ati.", "Briwsion Dadansoddi", "Mae briwsion dadansoddi defnydd yn ein cynorthwyo i wella ein gwefan drwy gasglu gwybodaeth am natur y defnydd sy'n cael ei wneud o'r wefan. Dim ond gwybodaeth gyfansymiol neu ystadegol sy'n cael ei chasglu drwy hyn, ac nid oes unrhyw ddata personol yn cael ei gasglu.", "Briwsion Cymdeithasol", "Mae briwsion cymdeithasol yn ein caniatáu i ddangos ein botymau a ffrydiau cyfryngau cymdeithasol. Mae'r ffrydiau yn cynnig y gallu i ymateb, hoffi a rhannu negeseuon yn uniongyrchol o'n gwefan, ac er mwyn gwneud hyn, maent yn deffnyddio briwsion Trydydd Parti.", startAnalytics, stopAnalytics, startSocial, stopSocial, "false"); }); //-->