Cŵn bach!

Y bwriad heno oedd ysgrifennu rhywbeth am emwaith ac addurn i ddynion ar hyd y canrifoedd. Yn hytrach na hynny wyf yn mynd i sgwennu am gŵn bach newydd sbon fy Mam. A pham lai? Neithiwr cafodd ei hast, Pegi, doraid o saith – ddim heb drafferth cofiwch. Y cyntaf yn ddigon hwylus, yr ail angen rhywfaint o gymorth ac yna stop. Bu fy Mam yn poeni bod y gweddill wedi eu colli ond gyda help llaw’r milfeddyg yn gynnar bore ‘ma, daeth y pump arall i law yn fyw ac yn iach. Hwre!  

Wfft i’r gemwaith i ddynion, am y tro, felly. Wnaf sôn yn lle am ba mor wych yw’r Corgi Ceredigion, un o gŵn hynafol Prydain gyda’r brid yn meithrin llinach o dros 3000 o flynyddoedd ar ein ynys. Y brid perffaith i ni’r Cymry sydd hefyd yn cyfri ein hunain yn drigolion gwreiddiol hynafol Prydain! 

Maent hefyd yn gŵn eithriadol, yn alluog, yn ffyddlon ac yn effeithiol. Yn ôl y sôn maent yn medru dysgu dros 300 o orchmynion ac yn medru hel anifeiliaid o’r cae heb gymorth person wedi iddynt gael hyfforddiant trwyadl. 

Fel arfer dim ond 2-6 o gŵn bach sydd mewn toraid ond chwarae teg i Pegi, 7 tro hyn ac 8 yn y doraid gyntaf sawl blwyddyn yn ôl. Mae wedi gwneud yn dda ond dyma’r doraid olaf iddi, a thro ei merch Nel fydd hi’r tro nesaf. 

Down yn ôl at y cŵn bach yn y dyfodol agos i’w dilyn wrth iddynt dyfu mae’n siwr – pwy all wrthsefyll y demptasiwn o weld cŵn bach yn tyfu a chwarae wedi’r cyfan? 

Bydd rhaid i’r gemwaith i ddynion aros tan wythnos nesaf neu rhywbryd arall ond ar ôl treulio awr fach braf yng nghwmni’r cŵn bach ffres heno doedd dim gobaith mod i’n mynd i sgwennu am unrhywbeth arall!
,
$(function() { cookieNotice("Mae'r wefan hon yn defnyddio briwsion.", "Er mwyn cynnig y profiad gorau i chi wrth bori'r wefan hon, rydyn ni'n arbed briwsion ar eich peiriant. Am fwy o wybodaeth gweler ein", "polisi briwsion yma", "/polisi-briwsion", "Polisi Briwsion", "Derbyn", "Gosodiadau", "Mae rhai o'r briwsion yma yn angenrheidiol, tra bo eraill yn ein cynorthwyo i wella eich profiad drwy daflu goleuni ar sut mae'r wefan yn cael ei defnyddio. Cliciwch Derbyn i dderbyn y gosodiadau a'u hargymhellir. Mae mwy o wybodaeth yn ein", "Briwsion Angenrheidiol", "Mae briwsion angenrheidiol yn galluogi gweithrediad craidd y wefan. Ni all y wefan weithio'n iawn heb y rhain. Gallwch ddiffodd y rhain drwy newid dewisiadau eich porwr ond bydd hyn yn amharu ar allu'r wefan i ddarparu profiad cyson wrth bori, e.e. o ran cofio eich bod wedi mewngofnodi ac ati.", "Briwsion Dadansoddi", "Mae briwsion dadansoddi defnydd yn ein cynorthwyo i wella ein gwefan drwy gasglu gwybodaeth am natur y defnydd sy'n cael ei wneud o'r wefan. Dim ond gwybodaeth gyfansymiol neu ystadegol sy'n cael ei chasglu drwy hyn, ac nid oes unrhyw ddata personol yn cael ei gasglu.", "Briwsion Cymdeithasol", "Mae briwsion cymdeithasol yn ein caniatáu i ddangos ein botymau a ffrydiau cyfryngau cymdeithasol. Mae'r ffrydiau yn cynnig y gallu i ymateb, hoffi a rhannu negeseuon yn uniongyrchol o'n gwefan, ac er mwyn gwneud hyn, maent yn deffnyddio briwsion Trydydd Parti.", startAnalytics, stopAnalytics, startSocial, stopSocial, "false"); }); //-->