Cyfaddawd Sul y Tadau

A hithau’n Sul y Tadau dros y penwythnos wyf wedi bod yn pendroni hynt a helynt Tadau dros bedwar ban byd. Meddwl hefyd a wnes innau deilyngdod â fy nhad fy hunan tra bu fyw. Rwy’n hyderus bod y mwyafrif ohonom ni’r Tadau ar hyd a lled y blaned yn gwneud ein gorau glas i roi’r cyfle gorau i’n plant ac i’w harwain ar hyd trywydd call yn eu bywydau (ddim bob amser yn llwyddiannus wrth gwrs!). 

Efallai felly bod rhyw gyfiawnhad am ddiwrnod i nodi ein holl ymdrechion, ond nid wyf yn medru dianc rhag fy rhagfarn gynhenid mai diwrnod gwneud, wedi ei greu gan fyd busnes a chorfforaethol, yw ein diwrnod ni. Ymgais i’n godro unwaith eto mewn blwyddyn hir o ddathliadau, achlysuron a digwyddiadau sydd angen gwariant ar anrhegion, bwyta allan neu bartio. 

 Croesawaf garden, anrheg a chlod oddi wrth fy mhlant serch hynny! Peth braf yw rhagrith ar adegau! 

Ni fedraf fynegi barn am gartrefi eraill wrth gwrs ond yn ein tŷ ni, mam sy’n haeddu’r clod a’r mawl yn fwyaf – tŷ prysur ar y naw gyda phump o blant wedi’r cyfan.  

Credaf fy mod am rannu’r clod ar Ddydd Sul – cyfaddawd i blesio pawb!
,
$(function() { cookieNotice("Mae'r wefan hon yn defnyddio briwsion.", "Er mwyn cynnig y profiad gorau i chi wrth bori'r wefan hon, rydyn ni'n arbed briwsion ar eich peiriant. Am fwy o wybodaeth gweler ein", "polisi briwsion yma", "/polisi-briwsion", "Polisi Briwsion", "Derbyn", "Gosodiadau", "Mae rhai o'r briwsion yma yn angenrheidiol, tra bo eraill yn ein cynorthwyo i wella eich profiad drwy daflu goleuni ar sut mae'r wefan yn cael ei defnyddio. Cliciwch Derbyn i dderbyn y gosodiadau a'u hargymhellir. Mae mwy o wybodaeth yn ein", "Briwsion Angenrheidiol", "Mae briwsion angenrheidiol yn galluogi gweithrediad craidd y wefan. Ni all y wefan weithio'n iawn heb y rhain. Gallwch ddiffodd y rhain drwy newid dewisiadau eich porwr ond bydd hyn yn amharu ar allu'r wefan i ddarparu profiad cyson wrth bori, e.e. o ran cofio eich bod wedi mewngofnodi ac ati.", "Briwsion Dadansoddi", "Mae briwsion dadansoddi defnydd yn ein cynorthwyo i wella ein gwefan drwy gasglu gwybodaeth am natur y defnydd sy'n cael ei wneud o'r wefan. Dim ond gwybodaeth gyfansymiol neu ystadegol sy'n cael ei chasglu drwy hyn, ac nid oes unrhyw ddata personol yn cael ei gasglu.", "Briwsion Cymdeithasol", "Mae briwsion cymdeithasol yn ein caniatáu i ddangos ein botymau a ffrydiau cyfryngau cymdeithasol. Mae'r ffrydiau yn cynnig y gallu i ymateb, hoffi a rhannu negeseuon yn uniongyrchol o'n gwefan, ac er mwyn gwneud hyn, maent yn deffnyddio briwsion Trydydd Parti.", startAnalytics, stopAnalytics, startSocial, stopSocial, "false"); }); //-->