Technoleg

Yn ystod fy amser yn datblygu busnes Rhiannon rwyf wedi gweld newidiadau cyflym a thrawsnewidiol ym myd technoleg. Anodd credu erbyn hyn mor wahanol oedd pethau yn ôl yn y 1970au heb dechnoleg y llungopïwr na’r ffacs, heb sôn am y cyfrifiadur! Teipiadur “golf ball” oedd yr offer mwyaf cyfoes pan ddechreuodd y busnes, a phob gwaith argraffu yn cael ei wneud ar hen beiriant Gestetner lle’r oedd angen defnyddio inc a throi handlen â llaw. Y peth mwyaf chwyldroadol i ni oedd dyfodiad y peiriant ffacs. Cyn hynny buasai ymholiad trwy lythyr o America yn cymryd pythefnos i’n cyrraedd, pythefnos arall i’r cwsmer dderbyn yr ateb a phythefnos wedyn i ddanfon archeb. Yn sydyn roedd modd derbyn ymholiad, danfon ateb a braslun o gynllun a chwblhau archeb o fewn un diwrnod! Erbyn hyn wrth gwrs mae’r ffacs ei hun yn grair o’r gorffennol a phopeth yn digwydd mewn eiliadau ar y We. Gellir argraffu hefyd mewn eiliadau yn syth o’r cyfrifiadur, a throsglwyddo delweddau a chopi ar draws y byd heb oedi. Er hynny ni fu dyfodiad y cyfrifiadur a’r we fyd eang yn gymaint o newid a’r un cyntaf hwnnw. Cyflymu fwyfwy mae’r datblygiadau yn y maes hwn, a phlant ifainc heddiw yn gadael eu rhieni ar ei hôl hi. Rhaid i mi gyfaddef fy mod innau hefyd wedi “colli’r bws” yn awr, yn methu cadw i fynnu â’r holl Gyfryngau Cymdeithasol sy’n newid ein ffordd o feddwl a’n ffordd o fyw, – ond sylweddolaf bod rhaid i fusnes eu defnyddio i weithredu ac i oroesi yn y byd newydd sydd ohoni. Mae’n amser i mi gamu o’r neilltu efallai, a throsglwyddo’r awenau i genhedlaeth iau. Braidd yn rhy ifanc eto yw’r haid o wyrion sydd gennyf, ond ymhen rhyw flwyddyn bydd y cyntaf yn camu ymlaen i ysgol uwchradd, – pwy a ŵyr beth ddaw yn y dyfodol?
,
$(function() { cookieNotice("Mae'r wefan hon yn defnyddio briwsion.", "Er mwyn cynnig y profiad gorau i chi wrth bori'r wefan hon, rydyn ni'n arbed briwsion ar eich peiriant. Am fwy o wybodaeth gweler ein", "polisi briwsion yma", "/polisi-briwsion", "Polisi Briwsion", "Derbyn", "Gosodiadau", "Mae rhai o'r briwsion yma yn angenrheidiol, tra bo eraill yn ein cynorthwyo i wella eich profiad drwy daflu goleuni ar sut mae'r wefan yn cael ei defnyddio. Cliciwch Derbyn i dderbyn y gosodiadau a'u hargymhellir. Mae mwy o wybodaeth yn ein", "Briwsion Angenrheidiol", "Mae briwsion angenrheidiol yn galluogi gweithrediad craidd y wefan. Ni all y wefan weithio'n iawn heb y rhain. Gallwch ddiffodd y rhain drwy newid dewisiadau eich porwr ond bydd hyn yn amharu ar allu'r wefan i ddarparu profiad cyson wrth bori, e.e. o ran cofio eich bod wedi mewngofnodi ac ati.", "Briwsion Dadansoddi", "Mae briwsion dadansoddi defnydd yn ein cynorthwyo i wella ein gwefan drwy gasglu gwybodaeth am natur y defnydd sy'n cael ei wneud o'r wefan. Dim ond gwybodaeth gyfansymiol neu ystadegol sy'n cael ei chasglu drwy hyn, ac nid oes unrhyw ddata personol yn cael ei gasglu.", "Briwsion Cymdeithasol", "Mae briwsion cymdeithasol yn ein caniatáu i ddangos ein botymau a ffrydiau cyfryngau cymdeithasol. Mae'r ffrydiau yn cynnig y gallu i ymateb, hoffi a rhannu negeseuon yn uniongyrchol o'n gwefan, ac er mwyn gwneud hyn, maent yn deffnyddio briwsion Trydydd Parti.", startAnalytics, stopAnalytics, startSocial, stopSocial, "false"); }); //-->