Anifeiliaid ac Adar

Yn y byd Celtaidd roedd y ffin rhwng bywyd dynol a bywyd natur yn anelwig iawn; roedd pob peth byw yn rhan o’r un byd ysbrydol a’r gwahaniaethau yn rhai arwynebol, corfforol yn unig. Mae pobl, anifeiliaid ac adar yn aml yn cyfnewid eu ffurfiau allanol yn yr hen chwedlau, ac yn y gwledydd Celtaidd hyd heddiw credir bod rhai adar neu anifeiliaid yn medru ymgorffori bodau ysbrydol neu ddod ar neges atom o’r byd ysbrydol.

Roedd gan rai anifeiliaid penodol rinweddau talismanig, hudol, fel bod cario neu wisgo delwedd ohonynt yn trosglwyddo rhai o’u rhinweddau i’r person. Defnyddid y twrch neu’r baedd gwyllt am ddycnwch mewn brwydr, y ci am ffyddlondeb a dewrder, y ceffyl am nerth a chyflymder, a’r carw am ddealltwriaeth o’r byd ysbrydol.

Anifeiliaid

Adar

$(function() { cookieNotice("Mae'r wefan hon yn defnyddio briwsion.", "Er mwyn cynnig y profiad gorau i chi wrth bori'r wefan hon, rydyn ni'n arbed briwsion ar eich peiriant. Am fwy o wybodaeth gweler ein", "polisi briwsion yma", "/polisi-briwsion", "Polisi Briwsion", "Derbyn", "Gosodiadau", "Mae rhai o'r briwsion yma yn angenrheidiol, tra bo eraill yn ein cynorthwyo i wella eich profiad drwy daflu goleuni ar sut mae'r wefan yn cael ei defnyddio. Cliciwch Derbyn i dderbyn y gosodiadau a'u hargymhellir. Mae mwy o wybodaeth yn ein", "Briwsion Angenrheidiol", "Mae briwsion angenrheidiol yn galluogi gweithrediad craidd y wefan. Ni all y wefan weithio'n iawn heb y rhain. Gallwch ddiffodd y rhain drwy newid dewisiadau eich porwr ond bydd hyn yn amharu ar allu'r wefan i ddarparu profiad cyson wrth bori, e.e. o ran cofio eich bod wedi mewngofnodi ac ati.", "Briwsion Dadansoddi", "Mae briwsion dadansoddi defnydd yn ein cynorthwyo i wella ein gwefan drwy gasglu gwybodaeth am natur y defnydd sy'n cael ei wneud o'r wefan. Dim ond gwybodaeth gyfansymiol neu ystadegol sy'n cael ei chasglu drwy hyn, ac nid oes unrhyw ddata personol yn cael ei gasglu.", "Briwsion Cymdeithasol", "Mae briwsion cymdeithasol yn ein caniatáu i ddangos ein botymau a ffrydiau cyfryngau cymdeithasol. Mae'r ffrydiau yn cynnig y gallu i ymateb, hoffi a rhannu negeseuon yn uniongyrchol o'n gwefan, ac er mwyn gwneud hyn, maent yn deffnyddio briwsion Trydydd Parti.", startAnalytics, stopAnalytics, startSocial, stopSocial, "false"); }); //-->