Cathod

Pan mae'r dyddiau'n byrhau a'r tywydd yn oeri, yn y gwyll cyn bwrlwm y dathlu, does dim cysur gwell na choflaid hen aelwyd, a blanced, a phaned, a chyfaill blewog! Yn dathlu ein cariad at ein hoffus gathod, mae'r casgliad yma yn ein caniatau ni i ddangos i'r byd cymaint y maent yn ei olygu i ni.