Llun o 'Dolenni Llawes Adar yr Orsedd Aur 9ct''
Llun o\'Dolenni Llawes Adar yr Orsedd Aur 9ct\'

Gwybodaeth Ychwanegol

Cod: G151c
Pris: £595.00
Categori: Dolenni Llewys
Cyfrwng: Aur 9ct
Cefnau Tro: Oes

Dolenni Llawes Adar yr Orsedd Aur 9ct £595.00

Aur 9ct
£595.00
Ar gael: Yn ôl y galw*
Cronfa Eisteddfod:
Hefyd ar gael mewn:

Manylion

Darn arbennig a grëwyd gan Rhiannon i ddathlu dyfodiad Eisteddfod Genedlaethol Cymru i Geredigion yn 2020 ac i gyfrannu at ariannu’r Eisteddfod, fydd wedi ei leoli yma yn Nhregaron.

Ar yr olwg gyntaf mae’r cynllun yn debyg i flodyn bychan, ond o edrych yn fanwl gwelir cerrig yr Orsedd a’r maen Llog yn y canol, ac o’u hamgylch mae tri barcud coch yn hedfan,- aderyn prin a gosgeiddig sy’n nodweddiadol o Dregaron a Cheredigion.

Rhoddir £20 i gronfa’r Eisteddfod am bob un a werthir, a gellwch briodoli hwnnw i’ch cronfa leol chwi os dewiswch.

* Mae rhai eitemau yn cael eu gwneud yn ôl y galw yn hytrach na chael eu cadw mewn stoc yn barhaol. Gall hyn gynyddu'r amser fydd angen i ddarparu'r eitem. Cyfeiriwch at ein polisi dosbarthu neu gysylltwch am fwy o fanylion.

O'r un teulu