Llun o 'Necled Ceirw Cwm Cych Aur 18ct''
  • Llun o\'Necled Ceirw Cwm Cych Aur 18ct\'
  • Llun o\'Necled Ceirw Cwm Cych Aur 18ct\'

Gwybodaeth Ychwanegol

Cod: E005n
Pris: £2495.00
Categori: Necledau
Cyfrwng: Aur 18ct
Maint: 34 x 27mm
Cadwyn: Cadwyn Safonol Aur 18ct 16''(40cm) (rhanedig)

Necled Ceirw Cwm Cych Aur 18ct £2495.00

Aur 18ct
£2495.00
Ar gael: Yn ôl y galw*
Ychwanegu nodyn i'ch archeb

Manylion

Seiliwyd y cynllun hwn ar gerflun o garw ar garreg a ddarganfyddwyd yn yr Alban - yma wedi ei newid a'i ddyblu i ffurfio drychddelwedd. Mae cynlluniau tebyg yn nodweddiadol o gelfyddyd Geltaidd, gan eu bod yn adlewyrchu’r ddeuoliaeth Meidrol ac Arallfydol sydd mor aml yn rhan o’r chwedloniaeth.

Daw teitl y darn o Gainc Pwyll Pendefig Dyfed, rhan o’r Mabinogi. Tra’n hela carw yng Nghwm Cych, mae Pwyll yn dod ar draws cŵn heliwr arall ar yr anifail cyn iddo fedru ei hawlio dros ei hun. Mae’n gyrru’r cŵn ymaith, ond wedyn yn darganfod eu bod yn eiddo i Arawn, Brenin yr Arallfyd. Er mwyn ennill ei faddeuant, rhaid i Pwyll gyfnewid bywyd gydag Arawn a lladd ei elyn ar ei ran yn yr Arallfyd. Mae drych-ddelwedd y darn yn adlewyrchiad o’r cyfnewid hwn.

Seiliwyd dau gynllun arall, Cŵn Annwn a Pwyll-Arawn, ar yr un chwedl.

* Mae rhai eitemau yn cael eu gwneud yn ôl y galw yn hytrach na chael eu cadw mewn stoc yn barhaol. Gall hyn gynyddu'r amser fydd angen i ddarparu'r eitem. Cyfeiriwch at ein polisi dosbarthu neu gysylltwch am fwy o fanylion.

O'r un teulu