Llun o 'Tlws Cantre’r Gwaelod Aur Cymru Rhiannon 9ct''
Llun o\'Tlws Cantre’r Gwaelod Aur Cymru Rhiannon 9ct\'

Gwybodaeth Ychwanegol

Cod: W941a
Pris: £3695.00
Categori: Tlysau
Cyfrwng: Aur Cymru Rhiannon 9ct
Maint: 20 x 32mm
Sy'n Cynnwys: Saffir
Cadwyn: Cadwyn Spiga Aur 9ct 18''(45cm)
Cynhyrchiad Cyfyngedig: 25
Arall: Saffir glas o safon uchel iawn o 1.25cts

Tlws Cantre’r Gwaelod Aur Cymru Rhiannon 9ct £3695.00

Aur Cymru Rhiannon 9ct
£3695.00
Ychwanegu nodyn i'ch archeb

Manylion

Rhan o diriogaeth Meirionnydd oedd Cantre’r Gwaelod, yn cael ei reoli gan y brenin Gwyddno Garanhir, a anwyd tua’r flwyddyn 520 O.C.

Roedd yn dir ffrwythlon iawn a dywedid bod un erw o dir Cantre’r Gwaelod yn gyfwerth a phedair erw o dir yn unman arall. Y broblem oedd bod y tir yn isel iawn, ar lefel y mor ac wedi ei amddiffyn gan forglawdd. Roedd giatiau yn y morglawdd a agorid ar lanw isel i ddraenio’r dŵr o’r tir, ac yna eu cau eto wrth i’r llanw ddod i mewn.

Tua’r flwyddyn 600, daeth storm fawr o’r de-orllewin, gan yrru llanw uchel yn erbyn y morglawdd. Dyn o’r enw Seithennin oedd ceidwad y morglawdd ar y pryd, cyfaill i’r brenin oedd yn hoff iawn o’r ddiod gadarn, ac roedd hwnnw yn gwledda yn nhy’r brenin ger Aberystwyth ar y noson honno. Dywed rhai iddo syrthio i drwmgwsg yn ei ddiod, ac eraill iddo fod yn mwynhau cymaint nes iddo anghofio cau’r llifddorau.

Gadawyd y giatiau ar agor, a rhuthrodd y mor i mewn i dir Cantre’r Gwaelod, gan foddi 16 o bentrefi. Dihangodd y brenin a rhai o ddynion y llys trwy redeg i dir uwch ar hyd Sarn Gynfelin, un o’r ffyrdd caled oedd yn arwain allan o’r Cantref. Wedi hynny, gadawodd Gwyddno a’i ddilynwyr yr iseldir ac ennill bywoliaeth orau y medrent ym mryniau a dyffrynoedd Cymru.

Hyd heddiw dywedir bod modd clywed clychau eglwysi Cantre’r Gwaelod yn canu dan y dŵr ar noson stormus. Yn ol traddodiad, y lle gorau i’w clywed yw Aberdyfi ar fore Sul, gan ei fod yn agos iawn i bentrefi coll Cantre’r Gwaelod Y cyfan sydd yw weld o Gantre’r Gwaelod heddiw yw’r pedair sarn sy’n arwain allan i’r bae a’r bonion coed a welir ar draeth y Borth ar lanw isel, olion coedwig hynafol a elwir Coed Gwyddno.

Cynhyrchiad cyfyngedig o 25 yn unig, wedi eu rhifo'n unigol.

$(function() { cookieNotice("Mae'r wefan hon yn defnyddio briwsion.", "Er mwyn cynnig y profiad gorau i chi wrth bori'r wefan hon, rydyn ni'n arbed briwsion ar eich peiriant. Am fwy o wybodaeth gweler ein", "polisi briwsion yma", "/polisi-briwsion", "Polisi Briwsion", "Derbyn", "Gosodiadau", "Mae rhai o'r briwsion yma yn angenrheidiol, tra bo eraill yn ein cynorthwyo i wella eich profiad drwy daflu goleuni ar sut mae'r wefan yn cael ei defnyddio. Cliciwch Derbyn i dderbyn y gosodiadau a'u hargymhellir. Mae mwy o wybodaeth yn ein", "Briwsion Angenrheidiol", "Mae briwsion angenrheidiol yn galluogi gweithrediad craidd y wefan. Ni all y wefan weithio'n iawn heb y rhain. Gallwch ddiffodd y rhain drwy newid dewisiadau eich porwr ond bydd hyn yn amharu ar allu'r wefan i ddarparu profiad cyson wrth bori, e.e. o ran cofio eich bod wedi mewngofnodi ac ati.", "Briwsion Dadansoddi", "Mae briwsion dadansoddi defnydd yn ein cynorthwyo i wella ein gwefan drwy gasglu gwybodaeth am natur y defnydd sy'n cael ei wneud o'r wefan. Dim ond gwybodaeth gyfansymiol neu ystadegol sy'n cael ei chasglu drwy hyn, ac nid oes unrhyw ddata personol yn cael ei gasglu.", "Briwsion Cymdeithasol", "Mae briwsion cymdeithasol yn ein caniatáu i ddangos ein botymau a ffrydiau cyfryngau cymdeithasol. Mae'r ffrydiau yn cynnig y gallu i ymateb, hoffi a rhannu negeseuon yn uniongyrchol o'n gwefan, ac er mwyn gwneud hyn, maent yn deffnyddio briwsion Trydydd Parti.", startAnalytics, stopAnalytics, startSocial, stopSocial, "false"); }); //-->