Deiamwntau

Canllaw i'r Prynwr


Does dim byd tebyg i ddeiamwnt. Mae'n dueddol o gyddio yn y mannau mwyaf anghysbell, ac mae'r ffaith ei fod wedi ffurfio o gwbl yn dipyn o wyrth. Mae'n rhaid prosesu tua thunnell o graig er mwyn dod o hyd i lai na hanner carat o ddeiamwnt garw, sy'n gwneud deiamwntau yn un o'r cerrig gwerthfawr mwyaf prin a dymunol yn y byd. Mae deiamwnt yn destament o wydnwch a chryfder - a does ryfedd, felly, ei fod y symbol pennaf o gariad.

Mae pob deiamwnt yn wyrth o le ac amser a ffawd. Megis plu eira, does dim dau yn union yr un peth. Mae pob un yn adlewyrchu stori ei siwrnau lafurus o ddyfnderoedd y Ddaear i addurn hoff. Ac eto, mae pob deiamwnt yn rhannu hynodion sy'n caniatáu i ni eu cymharu a'u gwerthuso.

Carat - Ei Bwysau

Maint deiamwnt yw’r factor pennaf sy'n effeithio ar ei bris. Y carat metrig, sef 0.20gram, yw’r uned bwysau safonol ar gyfer deiamwntau a’r mwyafrif o emau eraill. Gyda'r ffactorau eraill i gyd yn gyfartal y garreg drymaf fydd y garreg fwyaf gwerthfawr.

Lliw - Ei Wedd

Dylai deiamwnt gwir bur ymddangos fel crisial clir di-liw. Mae lliw mewn deiamwnt yn cael ei achosi gan anghysondebau cemegol a gwendidau strwythurol, a'r mwyaf cyffredin o'r rhain yw'r melynu sy'n cael ei achosi gan bresenoldeb nitrogen.

Bydd amhuredd boron yn achosi arlliw glas, a gall arbelydriad achosi arlliw gwyrdd. Gall deiamwntau arddangos arlliw o binc i borffor, coch neu hyd yn oed du.

Yma, byddwn yn edrych ar ddeiamwntau pur (a'u gelwir hefyd yn ddeiamwntau gwyn), ac er fod llawer o bobl yn ystyried deiamwntau o safon gem i fod yn ddi-liw, mae deiamwntau gwir ddi-liw yn brin iawn.

Mae'r raddfa liw GIA i'w gweld isod:

Dim ond drwy gymharu cerrig ochr yn ochr mewn amgylchedd reoledig (a gwyn iawn) y mae gemydd yn medru adnabod y gwahaniaeth mewn lliw rhwng cerrig lliwiau D, E, ac F, a ni fyddai llygad anhyfforddedig yn medru gwahaniaethu rhwng cerrig hyd at radd H!

Claearder - Ei Burdeb

Does ryfedd fod gan y rhan fwyaf o ddeiamwntau 'namau' ynddynt, o ystyried eu bod wedi cael eu creu drwy grisialu carbon pur yn ddwfn o fewn y Ddaear drwy eu tra-phoethi o dan wasgedd aruthrol. Mae'r cynwysiadau mewnol a'r meflau arwynebol hyn yn rhan o stori'r deiamwnt - mae deiamwnt heb unrhyw olion o'r fath yn brin ofnadwy, a'r un mor werthfawr!

Mae'r raddfa glaearder yn fesur o'r namau hynny.

Toriad - Ei Ffurf

Toriad deiamwnt yw’r unig agwedd ohono sy'n gwbl ddibynnol ar ddyn. Mae toriad deiamwnt yn batrwm neu gynllun i'w ddilyn tra'n llunio siâp deiamwnt ar gyfer ei gaboli, e.e. y toriad 'disglair' (brilliant). Maer toriad yn cyfeirio nid yn unig at y siâp (gellygffurf, hirgrwn, ac ati) ond hefyd at gymesuredd, gyfraneddau a gorffeniad deiamwnt. Dyma'r ffactorau sy'n penderfynu disgleirdeb y deiamwnt. Y nod o ran echdynnu'r prydferthwch mwyaf o ddeiamwnt yw ennyn golau i wasgaru wrth iddo adlamu ac adlewyrchu y tu mewn iddo gan ryddhau'r sbectrwm llawn o liwiau a'r effaith befriog, cyn dychwelyd cymaint o'r golau â phosib i'r llygad.

$(function() { cookieNotice("Mae'r wefan hon yn defnyddio briwsion.", "Er mwyn cynnig y profiad gorau i chi wrth bori'r wefan hon, rydyn ni'n arbed briwsion ar eich peiriant. Am fwy o wybodaeth gweler ein", "polisi briwsion yma", "/polisi-briwsion", "Polisi Briwsion", "Derbyn", "Gosodiadau", "Mae rhai o'r briwsion yma yn angenrheidiol, tra bo eraill yn ein cynorthwyo i wella eich profiad drwy daflu goleuni ar sut mae'r wefan yn cael ei defnyddio. Cliciwch Derbyn i dderbyn y gosodiadau a'u hargymhellir. Mae mwy o wybodaeth yn ein", "Briwsion Angenrheidiol", "Mae briwsion angenrheidiol yn galluogi gweithrediad craidd y wefan. Ni all y wefan weithio'n iawn heb y rhain. Gallwch ddiffodd y rhain drwy newid dewisiadau eich porwr ond bydd hyn yn amharu ar allu'r wefan i ddarparu profiad cyson wrth bori, e.e. o ran cofio eich bod wedi mewngofnodi ac ati.", "Briwsion Dadansoddi", "Mae briwsion dadansoddi defnydd yn ein cynorthwyo i wella ein gwefan drwy gasglu gwybodaeth am natur y defnydd sy'n cael ei wneud o'r wefan. Dim ond gwybodaeth gyfansymiol neu ystadegol sy'n cael ei chasglu drwy hyn, ac nid oes unrhyw ddata personol yn cael ei gasglu.", "Briwsion Cymdeithasol", "Mae briwsion cymdeithasol yn ein caniatáu i ddangos ein botymau a ffrydiau cyfryngau cymdeithasol. Mae'r ffrydiau yn cynnig y gallu i ymateb, hoffi a rhannu negeseuon yn uniongyrchol o'n gwefan, ac er mwyn gwneud hyn, maent yn deffnyddio briwsion Trydydd Parti.", startAnalytics, stopAnalytics, startSocial, stopSocial, "false"); }); //-->