Llun o 'Pin Aur 18ct - Daw Eto Haul ar Fryn''
  • Llun o\'Pin Aur 18ct - Daw Eto Haul ar Fryn\'
  • Llun o\'Pin Aur 18ct - Daw Eto Haul ar Fryn\'
  • Llun o\'Pin Aur 18ct - Daw Eto Haul ar Fryn\'

Gwybodaeth Ychwanegol

Cod: E154p
Pris: £385.00
Categori: Piniau
Cyfrwng: Aur 18ct
Gorffeniad Mat: Wyneb Mat
Pin: Cydiwr Gafael

Pin Aur 18ct - Daw Eto Haul ar Fryn £385.00

Aur 18ct
£385.00
Ar gael: Yn ôl y galw*
Elusen:

Manylion

Cysylltodd meddyg, sydd wedi bod yn gwsmer a ffrind ers amser maith, gyda ni yn ôl ym mis Mai yn gofyn a oedd gennym gynllun gydag enfys arno. Roedd Gwylim wedi bod yn gweld cleifion Covid ddeuddydd yr wythnos, ochr yn ochr â’i ddyletswyddau meddyg teulu rheolaidd, ond gyda’r her ychwanegol bod ei fab hynaf yn cael ei ‘gysgodi’ gartref.

Rydym oll yn gyfarwydd â’r dywediad ‘daw eto haul ar fryn’, sy’n cael ei ddefnyddio i fynegi gobaith ac fel anogaeth i gadw’r ffydd. Ysbrydolwyd mab Rhiannon, Gwern, gan hanes Gwilym, i gynllunio a chreu pin arian arbennig, gyda’i fam, i ymgorffori’r dywediad hwn gydag enfys y GIG mewn mynegiant o obaith.

Mae'r darn ei hun wedi'i orffen â llaw gyda thri gorffeniad gwahanol – un i bob elfen o’r dyluniad. Mae'r enfys yn arw ac mae'r haul wedi'i sgleinio â llaw i ddisgleiriad uchel, cyn i'r bryn gael gorffeniad brws trwy ddefnyddio pwynt rwber ar ddril llaw. Mae ganddo ddilysnod llawn ac mae wedi ei wneud i’n safon uchel arferol. Tra nad yw’r darn yn hollol gynrychioliadol o arddull Rhiannon, mae’n adleisio’r ysbryd Celtaidd, a’n traddodiad celfyddydol Cymreig drwy anrhydeddu arwyddocâd trioedd yn ei symboleg – tair elfen, tair elusen, tri gorffeniad, tri ystyr:

Mynegi gobaith am ddyfodol gwell, ein hatgoffa am y golled a’r amserau anodd ac, er na honnwn ei effeithiolrwydd, mae’n dilyn y traddodiad hir o ddefnyddio aur ac arian i wneud darnau talismanaidd.

Byddwn yn rhoi £25 allan o werthiant pob darn i elusennau'r GIG – er mwyn cydnabod a chefnogi'r rhai sydd wedi ein cefnogi ni, ac sy'n parhau i wneud gyda sylw a gofal. Dewiswch eich hoff elusen o’r dewisiadau uchod os gwelwch yn dda.

Fel busnes bach teuluol yn nghalon Cymru wledig, mae’n anodd dod o hyd i ffyrdd o gyfrannu at yr ymdrech genedlaethol gyfun i oroesi’r argyfwng. Rydyn ni’n falch o fedru gwneud rhywbeth, pa mor fychan bynnag, i ddangos ein hundod a’n cefnogaeth i’r rheiny sy’n dwyn baich yr her.

Elusennau GIG Gyda'n Gilydd (Association of NHS Charities), Rhif Elusen: 1186569
Elusen Ambiwlans Awyr Cymru (Welsh Air Ambulance Charitable Trust), Rhif Elusen: 1083645
Elusennau Iechyd Hywel Dda (Hywel Dda Health Charities), Rhif Elusen: 1147863

* Mae rhai eitemau yn cael eu gwneud yn ôl y galw yn hytrach na chael eu cadw mewn stoc yn barhaol. Gall hyn gynyddu'r amser fydd angen i ddarparu'r eitem. Cyfeiriwch at ein polisi dosbarthu neu gysylltwch am fwy o fanylion.

O'r un teulu

$(function() { cookieNotice("Mae'r wefan hon yn defnyddio briwsion.", "Er mwyn cynnig y profiad gorau i chi wrth bori'r wefan hon, rydyn ni'n arbed briwsion ar eich peiriant. Am fwy o wybodaeth gweler ein", "polisi briwsion yma", "/polisi-briwsion", "Polisi Briwsion", "Derbyn", "Gosodiadau", "Mae rhai o'r briwsion yma yn angenrheidiol, tra bo eraill yn ein cynorthwyo i wella eich profiad drwy daflu goleuni ar sut mae'r wefan yn cael ei defnyddio. Cliciwch Derbyn i dderbyn y gosodiadau a'u hargymhellir. Mae mwy o wybodaeth yn ein", "Briwsion Angenrheidiol", "Mae briwsion angenrheidiol yn galluogi gweithrediad craidd y wefan. Ni all y wefan weithio'n iawn heb y rhain. Gallwch ddiffodd y rhain drwy newid dewisiadau eich porwr ond bydd hyn yn amharu ar allu'r wefan i ddarparu profiad cyson wrth bori, e.e. o ran cofio eich bod wedi mewngofnodi ac ati.", "Briwsion Dadansoddi", "Mae briwsion dadansoddi defnydd yn ein cynorthwyo i wella ein gwefan drwy gasglu gwybodaeth am natur y defnydd sy'n cael ei wneud o'r wefan. Dim ond gwybodaeth gyfansymiol neu ystadegol sy'n cael ei chasglu drwy hyn, ac nid oes unrhyw ddata personol yn cael ei gasglu.", "Briwsion Cymdeithasol", "Mae briwsion cymdeithasol yn ein caniatáu i ddangos ein botymau a ffrydiau cyfryngau cymdeithasol. Mae'r ffrydiau yn cynnig y gallu i ymateb, hoffi a rhannu negeseuon yn uniongyrchol o'n gwefan, ac er mwyn gwneud hyn, maent yn deffnyddio briwsion Trydydd Parti.", startAnalytics, stopAnalytics, startSocial, stopSocial, "false"); }); //-->