Darn Pen Blwydd 50 Rhiannon

Dros y blynyddoedd rydym wedi gwneud niferoedd mawr o anrhegion arbennig i bobl ddathlu eu Penblwyddi Aur. Eleni ein tro ni yw hi wrth i ni gyrraedd y garreg filltir hon ein hunain!

Rhaid cyfaddef nad yw pethau yn hollol unol â'r cynlluniau gwreiddiol gan fod ein pen blwydd go iawn ar ddiwedd mis Mai. Ond mae amgylchiadau eleni wedi ei gwneud hi'n amhosibl dathlu ar y diwrnod.

 

Y darn pen blwydd 50 ar waith...

Gwern a Rhiannon yn trafod syniadau ar gyfer y cynllun a Rhiannon yn creu braslun syml ar gyfer model. Mae'r braslun yn cael ei drawsgrifio ar ddalen arian yn barod i'w dorri a'i greu. Rhiannon yn drilio tyllau tywys yn barod i dorri allan bob adran.
Mae'r model yn cael ei dorri i'w siâp - mae wedi'i wneud i edrych yn hawdd yma, ond mae'nn anoddach na fyddech chi'n ei feddwl! Mae'r model yn cael ei ffeilio a'i siapio. The model is filed and shaped.
Mae Annabel yn llunio a chysylltu gosodiad ar gyfer diemwnt hanner carat i'r model. Mae'r pum darn cyntaf yn cael eu castio a'u paratoi ar gyfer gorffen. Mae Gwern yn dewis diemwntau ar gyfer pob un. Mae hyn yn cymryd amser - mae'n amhosibl dod o hyd i 50 o gerrig o safon ar un cynnig!

Y darn gorffenedig...

Mae'r darn cyfres cyfyngedig syfrdanol hwn gan Rhiannon yn dathlu ein pen blwydd ni ein hunain yn 50 oed.

Mae'r darn cyfres cyfyngedig syfrdanol hwn gan Rhiannon yn dathlu ein pen blwydd ni ein hunain yn 50 oed.

Pen blwydd hapus i ni!

Rhosyn Caron

Dyma daith y darn eithriadol rydym wedi'i ddylunio a'i greu yn arbennig i ddathlu ein hanner cant, yn gyfres gyfyngedig o 50 gyda diemwnt o'r safon uchaf, maint 0.50ct yn ei ganol.

Symbylir ein blynyddoedd hir mewn busnes gan batrwm o bum petal yn llifo allan ac yn ôl i'r garreg sydd wrth galon y darn.

Cyflwynwn ein cynllun Rhosyn Caron i gofnodi twf ac ymsefydliad Rhiannon fel Rhosyn Caron go iawn!

Heb os nac oni bai, mae hwn yn ddarn i'w drysori heddiw ac un y bydd casglwyr y dyfodol yn ei drachwantu.

,