Erthyglau

Darn Pen Blwydd 50 Rhiannon

Darn Pen Blwydd 50 Rhiannon

Dros y blynyddoedd rydym wedi gwneud niferoedd mawr o anrhegion arbennig i bobl ddathlu eu Penblwyddi Aur. Eleni ein tro ni yw hi wrth i ni gyrraedd y garreg filltir hon ein hunain!...  darllen mwy

,
Stori Melangell

Stori Melangell

Dyma stori nawddsant cariad arall o Gymru, sef Santes Melangell, sy'n dangos cariad o fath gwahanol i ni.  darllen mwy

,
Croesau Aruchel

Croesau Aruchel

Canolfannau bychain oedd y sefydliadau Cristnogol cyntaf yn Ynys Prydain, wedi eu harwain gan fynachod meudwyaidd. Yn raddol denwyd mwy a mwy o ddilynwyr...  darllen mwy

,
Croesau Cymru ar gyfer y Pasg

Croesau Cymru ar gyfer y Pasg

Gan fod y Pasg yn ŵyl bwysig yn y ffydd Gristnogol, rydym yn canolbwyntio yr wythnos hon ar ein cyfres Croesau Cymru, sef tlysau arian wedi eu seilio ar y croesau cerfiedig cynharaf oll yng Nghymru.  darllen mwy

,
Men’s Jewellery
Broken Jewellery!
Being British
Cŵn bach!

Cŵn bach!

Y bwriad heno oedd ysgrifennu rhywbeth am emwaith ac addurn i ddynion ar hyd y canrifoedd. Yn hytrach na hynny wyf yn mynd i sgwennu am gŵn bach newydd sbon fy Mam. A pham lai?  darllen mwy

,
Lifelong Treasures
Sut i Adnabod Diemwnt o Safon

Sut i Adnabod Diemwnt o Safon

Heddiw hoffwn drafod diemwntau a sut wnes innau ddod i’w caru. Rhaid i mi gyfaddef nad oeddwn yn wreiddiol â meddwl uchel ohonynt (a finnau’n dod o gefndir gofaint Aur ac Arian, mae’n bosib nad yw hynny’n syndod!)  darllen mwy

,
Cyfaddawd Sul y Tadau

Cyfaddawd Sul y Tadau

A hithau’n Sul y Tadau dros y penwythnos wyf wedi bod yn pendroni hynt a helynt Tadau dros bedwar ban byd. Meddwl hefyd a wnes innau deilyngdod â fy nhad fy hunan tra bu fyw.  darllen mwy

,
Skills
Technoleg

Technoleg

Yn ystod fy amser yn datblygu busnes Rhiannon rwyf wedi gweld newidiadau cyflym a thrawsnewidiol ym myd technoleg. Anodd credu erbyn hyn mor wahanol oedd pethau yn ôl yn y 1970au heb dechnoleg y llungopïwr na’r ffacs, heb sôn am y cyfrifiadur!  darllen mwy

,
Yr Eisteddfod

Yr Eisteddfod

I ni yng Nghymru mae eisteddfod yn beth cyfarwydd, yn rhan o fywyd bob dydd yn yr ysgol, y pentref a’r gymuned. Cymaint felly nad ydym yn meddwl amdano lawer nac yn ystyried ei bwysigrwydd.  darllen mwy

,
The Problem with Premium
Going Social
The Journey Begins