Llun o 'Pin Adar yr Orsedd Arian''
  • Llun o\'Pin Adar yr Orsedd Arian\'
  • Llun o\'Pin Adar yr Orsedd Arian\'

Gwybodaeth Ychwanegol

Cod: S151p
Pris: £75.00
Categori: Piniau
Cyfrwng: Arian Sterling 925
Pin: Cydiwr Gafael

Pin Adar yr Orsedd Arian £75.00

Arian Sterling 925
£75.00
Ar gael: Nifer gyfyngedig
Cronfa Eisteddfod:
Hefyd ar gael mewn:

Manylion

Darn arbennig a grëwyd gan Rhiannon i ddathlu dyfodiad Eisteddfod Genedlaethol Cymru i Geredigion yn 2020 ac i gyfrannu at ariannu’r Eisteddfod, fydd wedi ei leoli yma yn Nhregaron.

Ar yr olwg gyntaf mae’r cynllun yn debyg i flodyn bychan, ond o edrych yn fanwl gwelir cerrig yr Orsedd a’r maen Llog yn y canol, ac o’u hamgylch mae tri barcud coch yn hedfan,- aderyn prin a gosgeiddig sy’n nodweddiadol o Dregaron a Cheredigion.

Rhoddir £20 i gronfa’r Eisteddfod am bob un a werthir, a gellwch briodoli hwnnw i’ch cronfa leol chwi os dewiswch.

O'r un teulu