Llun o 'Tlws Carw Rhedynfre Aur 18ct''
  • Llun o\'Tlws Carw Rhedynfre Aur 18ct\'
  • Llun o\'Tlws Carw Rhedynfre Aur 18ct\'

Gwybodaeth Ychwanegol

Cod: E150a
Pris: £1495.00
Categori: Tlysau
Cyfrwng: Aur 18ct
Maint: 16x35mm
Cadwyn: Cadwyn Safonol Aur 18ct 18''(45cm)

Tlws Carw Rhedynfre Aur 18ct £1495.00

Aur 18ct
£1495.00
Ar gael: Mewn stoc
Ychwanegu nodyn i'ch archeb

Cludiant am ddim
Lapio fel anrheg am ddim (dewisol)
Gwarant ad-daliad 90 diwrnod
Gwarant gwneuthuriad am oes
Gwarant cyfnewid am oes
✓ 50% oddi ar lanhau, gwerthuso, addasiadau a thrwsio
    (gw. amodau a thelerau)

Manylion

Yn chwedl Culhwch ac Olwen, mae Culhwch yn holi pump o’r anifeiliaid hynaf a doethaf yn Ynys Prydain. Y cyntaf o’r rhain yw Carw Rhedynfre. Roedd ef wedi byw yn y fan honno ers yn garw ifanc a’i gyrn yn bigau bychain. Nid oedd yno goed ond un dderwen fach oedd newydd egino, ac ymhen amser gwelodd y goeden honno’n tyfu’n dderwen fawreddog â chant o ganghennau. Bu’r dderwen fyw am ganrifoedd lawer ond erbyn hyn roedd wedi syrthio mewn henaint ac nid oedd yno bellach ond bonyn bychan o bren cochlyd.