Llun o 'Clustdlysau Cwlwm y Drindod Aur 18ct''
  • Llun o\'Clustdlysau Cwlwm y Drindod Aur 18ct\'
  • Llun o\'Clustdlysau Cwlwm y Drindod Aur 18ct\'
  • Llun o\'Clustdlysau Cwlwm y Drindod Aur 18ct\'

Gwybodaeth Ychwanegol

Cod: E046e
Pris: £2125.00
Categori: Clustdlysau a Botymau Clust
Cyfrwng: Aur 18ct
Maint: 21 x 25mm
Clustdlysau: Bachau Clust Aur 18ct

Clustdlysau Cwlwm y Drindod Aur 18ct £2125.00

Aur 18ct
£2125.00
Ar gael: Yn ôl y galw*
Ychwanegu nodyn i'ch archeb

✓ Cludiant am ddim
✓ Lapio fel anrheg am ddim
✓ Gwarant ad-daliad 90 diwrnod
✓ Gwarant gwneuthuriad am oes
✓ Gwarant cyfnewid am oes
✓ 50% oddi ar lanhau, gwerthuso, addasiadau a thrwsio
    (gw. amodau a thelerau)

Manylion

Cynllun sy'n seiliedig ar glymwaith cain yn Llyfr Kells a llawysgrifau Cristnogol eraill o'r 8fed a'r 9fed ganrif. Mae amrywiaethau ar y cwlwm triphlyg yn amlwg iawn yng ngwaith addurno'r llyfrau hyn, fel symbol o'r Drindod - syniad hanfodol bwysig yng nghredo'r Celtiaid cyn Crist yn ogystal ag yn yr Eglwys Fore.

Mae’r cynllun hwn yn un o nifer yn ein casgliad Clymwaith Celtaidd. Mae’n debyg taw Clymwaith yw’r arddull mwyaf nodedig ac adnabyddus o gynllunwaith Celtaidd. Serch hynny, nid datblygiad cynnar mohono – fe’i fabwysiadwyd gan y Celtiaid o wledydd Dwyreiniol, ac yna’i ddatblygu ymhellach gan y mynachod Celtaidd Gristnogol o’r 7fed Ganrif ymlaen.

Roedd y patrymau o linellau di-dor yn plethu trwy ei gilydd yn taro tant a’r Celtiaid, yn gynrychioliad o’u syniadaeth am fywyd tragwyddol a pherthynas gymhleth dynoliaeth gyda’r byd dwyfol a naturiol fel ei gilydd.

* Mae rhai eitemau yn cael eu gwneud yn ôl y galw yn hytrach na chael eu cadw mewn stoc yn barhaol. Gall hyn gynyddu'r amser fydd angen i ddarparu'r eitem. Cyfeiriwch at ein polisi dosbarthu neu gysylltwch am fwy o fanylion.

O'r un teulu