Llun o 'Tlws Llwy Serch Barcud Aur 9ct''
  • Llun o\'Tlws Llwy Serch Barcud Aur 9ct\'
  • Llun o\'Tlws Llwy Serch Barcud Aur 9ct\'

Gwybodaeth Ychwanegol

Cod: G114a
Pris: £695.00
Categori: Tlysau
Cyfrwng: Aur 9ct
Maint: 10 x 40mm
Cadwyn: Cadwyn Safonol Aur 9ct 18''(45cm)

Tlws Llwy Serch Barcud Aur 9ct £695.00

Aur 9ct
£695.00
Ychwanegu nodyn i'ch archeb

✓ Cludiant am ddim
✓ Lapio fel anrheg am ddim
✓ Gwarant ad-daliad 90 diwrnod
✓ Gwarant gwneuthuriad am oes
✓ Gwarant cyfnewid am oes
✓ 50% oddi ar lanhau, gwerthuso, addasiadau a thrwsio
    (gw. amodau a thelerau)

Manylion

Mae’r Llwy Serch hon yn cynnwys delweddau adar sy’n nodweddiadol o Gymru: alarch, barcud coch a chreyr.

Dechreuodd yr arfer o roddi llwyau fel gweithred symbolaidd rhwng cariadon. Byddai dyn yn cerfio llwy fechan allan o un darn o bren ac yn ei chyflwyno i’w gariad. Os derbyniai hithau’r llwy, buasai’n ei chadw fel arwydd o ffyddlondeb ac ymrwymiad i’r rhoddwr.

Roedd y llwyau cyntaf yn fach, gyda’r bwriad o’u cadw’n gyfrinach a’u cario mewn poced neu eu gwisgo ar linyn o gwmpas y gwddf, ond wrth i’r arfer ddod yn fwy cyffredin a chyhoeddus, cerfiwyd llwyau mwy o faint a mwy cywrain er mwyn profi medr ac ymroddiad y rhoddwr. Defnyddid addurniadau symbolaidd arnynt: angor am ffyddlondeb, tebot neu dy i gynrychioli cyfoeth a chartref dedwydd, ac wrth gwrs calon am gariad parhaol. Gellid cynnwys delweddau personol hefyd, yn ymwneud a galwedigaeth neu ddiddordeb yr unigolyn.

O'r un teulu