Llun o 'Broets Ŵyn Bach Melangell Arian''
Llun o\'Broets Ŵyn Bach Melangell Arian\'

Gwybodaeth Ychwanegol

Cod: S079b
Pris: £165.00
Categori: Broetsiau
Cyfrwng: Arian Sterling 925
Maint: 36 x 36mm
Clicied Ddiogel: Oes

Broets Ŵyn Bach Melangell Arian £165.00

Arian Sterling 925
£165.00
Ar gael: Nifer gyfyngedig
Ychwanegu nodyn i'ch archeb

Manylion

Un diwrnod yn y flwyddyn 590 roedd Brochwel, Brenin Powys yn hela sgwarnogod. Gyrrwyd un i mewn i ddryslwyn o ddrain gan ei gŵn, ond gwrthodent fynd ymhellach. Er mawr syndod i Brochwel canfu fod y sgwarnog wedi cael lloches o dan fantell merch ifanc brydferth a oedd yn gweddïo ynghanol y dryslwyn. Dywedodd hithau wrtho mai ei henw oedd Melangell a’i bod yn ferch i frenin o’r Iwerddon. Yr oedd wedi dianc i Gymru a chysegru ei bywyd i Dduw, gan fyw fel meudwy yn ddirgel ar ei dir ers 15 mlynedd.

Wrth weld y fath ryfeddod, cyflwynodd Brochwel ddarn o dir yn eiddo i Melangell, i’w gadw fel lloches ac amddiffynfa ddilychwin am byth. Bu Melangell fyw yno am 37 mlynedd eto, gan sefydlu cymuned fechan o ferched yn addoli Duw. Trwy gydol yr amser parhaodd sgwarnogod i ymweld â’r fangre yn ddyddiol a daethant i gael eu derbyn fel creaduriaid sanctaidd gyda bendith arbennig Melangell i’w hamddiffyn. Ni chaent eu hela yno, ac un o’r enwau lleol am sgwarnogod yw Ŵyn Bach Melangell.

O'r un teulu