Amdanom Ni

Cara & RhiannonErs dros 30 mlynedd bu Rhiannon Evans yn cynllunio a gwneud gemwaith unigryw a phrydferth yng nghalon Cymru wledig. A’i chanolfan yn Nhregaron, wrth droed Mynyddoedd y Cambrian, mae’r fusnes yn falch o’i hunaniaeth Gymreig ac yn rhan bwysig o’r gymuned leol.

O’i ddechreuad yn y 1970au, tyfodd y fusnes yn gwmni teuluol sy’n cyflenwi gemwaith Cymreig a Cheltaidd yn fyd eang.

Dros y blynyddoedd, mae gemwaith cain Rhiannon – wedi ei wneud a llaw mewn Arian, Aur ac Aur Cymru – wedi ennill enw da yn rhyngwladol am ansawdd eithriadol ei chynlluniau a’i chrefftwaith. Ysbrydolwyd y cynlluniau diweddaraf a’r hen ffefrynnau fel ei gilydd gan y wefr o fyw a gweithio mor agos a phosib at iaith a thraddodiad hynafol y Celtiaid. Yn hytrach nag efelychu darganfyddiadau hanesyddol go iawn, mae’n well gan Rhiannon gynllunio gwaith newydd sy’n defnyddio hen gonfensiynau gweledol.

Mae Rhiannon yn parhau i wneud llawer o’r gemwaith eu hun, gyda chymorth crefftwyr cynorthwyol a hyfforddwyd o fewn y cwmni, ac archwilir pob darn yn ofalus i sicrhau’r safonau uchaf. Gwneir gemwaith Rhiannon i barhau; mae cadwyni yn drymach, gwifrau clust yn gryfach, broetsiau yn fwy diogel, ac mae dilysnod yr HallMark Prydeinig ar bob darn i ddynodi ei burdeb a’i darddiad ar gyfer y dyfodol.

The Shop/Y Siop

Caiff y gemwaith i gyd ei wneud yn y Ganolfan yn Nhregaron gan grefftwyr Cymraeg a gellir gwylio’r gwaith yn mynd ymlaen yn y gweithdai gwylio pwrpasol.

A Family Business/Y Teulu