Gwneir modrwyau priodas Aur Cymru Rhiannon a llaw yn unigol yn ein gweithdy yn Nhregaron. Mae'r broses yn cychwyn gyda thoddi'r aur a'i rolio allan a llaw i'r ffurf priodol, dull a fyddai'n gyfarwydd i'r gofaint aur a weithiai yng Nghymru dros 2000 o flynyddoedd yn ôl! Gellir eu gwneud gyda siâp hanner crwn traddodiadol neu yn fflat, mewn unrhyw led o 2mm i 5mm..

Mae ein modrwyau priodas o aur safonol (nid Aur Cymru) ar gael mewn arian, aur 9ct, aur 18ct a phlatinwm, mewn proffil hanner crwn, fflat a llys, pwysau canolig neu drwm a hyd at 8mm o led. Modrwyau traddodiadol yw'r rhain eto, wedi eu gwneud a llaw o'r metelau crai; maent yn swmpus ac yn werth da am arian.

Gosod Trefn Ddisgynnol

10 Eitem(au)

Gosod Trefn Ddisgynnol

10 Eitem(au)