Oriel


Lleolwyd yr Oriel Gelf yn yr Atriwm, sydd yn ofod trawiadol â golau godidog ar gyfer ein arddangosfeydd. Rydym fel arfer yn dangos gwaithl dau neu dri artist lleol neu Gymreig ar y tro. Ewch i’r ffrwd newyddion i ddargarfod manylion ein arddangosfa bresennol.

Y Sgwar, Tregaron, Ceredigion, SY25 6JL, UK

Oriau Agor:

Ionawr – Rhagfyr       Llun i Sadwrn       9.30 – 5.00

Ar gau Dydd Nadolig, San Steffan, Dydd Calau a Dydd Gwyl Dewi.

 Môr a Mynydd

 10 MAWRTH —  12 MAI

 

Arddangosfa o waith yr artisitaid adnabyddus lleol

JO FROST                a                       LYNDON THOMAS

 

 

JO FROST | Noson Dawel / Quiet Night

JO FROST | Noson Dawelc

LYNDON THOMAS | Dideitl / Untitled

LYNDON THOMAS | Dideitl

 

 

 

NOSON AGORIADOL

SADWRN 10 MAWRTH

5 y.h — 7 y.h

Ar agor: Llun i Sadwrn 9.30 yb — 5 yh

post@rhiannon.co.uk

 

01974 298415

 

 

>>Artistiaid<<

 

Ein Arddangosfa Gyfredol