My Cart - 0 items

Ffoniwch/Call: +44 (0) 1974 298 415

Welsh

News


Sep 8, 2014

NATOWELSH GOLD FOR WORLD LEADERSThe NATO Summit may be over but the world leaders have taken home with them a special memento of Wales.

Rhiannon, Wales’ premier manufacturing jeweller, based in Tregaron in the heart of Wales, were commissioned by Welsh Government to make some exclusive handmade gifts for the NATO Heads of Government and their ministers.

Presented to them on the actual conference table during the second and final day of the Summit, President Barack Obama and all the other international leaders will take with them a gold pin made with genuine Welsh Gold from the mountains of Wales.

The pins were specially designed and handmade by Rhiannon for the NATO Wales summit. The design features a Welsh dragon, representing both Wales and the military aspect of the NATO alliance but rather than breathing fire it offers a daffodil in its mouth as a token of peace.
AUR O GYMRU I ARWEINWYR Y GYNGHRAIR


Mae’r Uwchgynhadledd NATO wedi gorffen, ond mae’r arweinwyr wedi mynd â chofarwydd arbennig o Gymru.

Comisiynwyd Rhiannon, yr arbenigwyr Aur Cymru o Dregaron, i wneud anrhegion unigryw i benaethiaid gwledydd NATO gan Lywodraeth Cymru.

Bydd Barack Obama a’r arweinwyr rhyngwladol eraill yn dychwelyd i’w gwledydd eu hunain gyda phin aur unigryw wedi ei wneud gydag aur o fynyddoedd Cymru.

Cynlluniwyd a gwnaethpwyd y piniau â llaw gan Rhiannon ar gyfer uwch-gynhadledd NATO Cymru.Yn y cynllun mae draig a chenhinen Pedr, symbolau cenedlaethol Cymru; mae’r ddraig yn cynrychioli Cymru ac ongl filitaraidd y gynghrair, ond yn lle chwythu tân mae’r ddraig yn cynnig blodyn yn ei cheg fel arwydd o heddwch.


Feb 26, 2014

Dydd Gwyl Dewi / St. David's DaySt. David's Day
Rhiannon Centre will be closed on St, David's Day, Saturday 1ˢᵗ March.
We would like to take this opportunity to wish all of our customers a Happy Saint David's Day.
Dydd Gwyl Dewi
Mi fydd Canolfan Rhiannon ar gau ar Ddydd Gwyl Dewi, dydd Sadwrn 1ªᶠ o Fawrth.
Hoffem gymryd y cyfle hwn i ddymuno Dydd Gwyl Dewi dedwydd i'n holl gwsmeriaid.


Sep 11, 2013

Rhiannon in Chester / Rhiannon yng NghaerNew Chester Outlet for Rhiannon


Rhiannon has a new outlet in Chester. O’Hare’s, the established and respected jeweller’s located on St Werburgh St in the heart of Chester’s shopping district has joined with Rhiannon to bring genuine Welsh Gold back to the people of Chester, North Wales and the Midlands. Initially stocking the entire Rhiannon Welsh Gold range, the outlet will soon be adding a selection of Rhiannon’s other designer 9ct and 18ct gold and silver ranges.

Rhiannon’s presence in Chester will also enable many more customers to have face to face appointments with our own diamond expert and allow us to work with customers on bespoke and commission pieces without the need to travel all the way to our workshops at the Rhiannon Centre in Tregaron, West Wales. The Rhiannon designer and diamond expert will be available in Chester on Fridays, strictly by appointment only, and is looking forward to working with you on your unique and personal bespoke commission!


Siop Gemwaith Rhiannon yng Nghaer


Mae gan Rhiannon siop newydd yng Nghaer. Mae O’Hare’s, y gemyddion adnabyddus ar stryd St Werburgh yng nghanol y rhanbarth siopa yng Nghaer, wedi ymuno â Rhiannon i ddod ag Aur Cymru go iawn yn ôl i bobl Caer, gogledd Cymru a chanolbarth Lloegr. Gan ddechrau trwy gynnig holl ystod Aur Cymru Rhiannon, bydd y siop wedyn yn ychwanegu casgliad o gynlluniau arall Rhiannon mewn Aur 9ct, 18ct ac arian.

Bydd presenoldeb Rhiannon yng Nghaer yn rhoi cyfle i lawer mwy o gwsmeriaid i drefnu apwyntiad am sgwrs bersonol gyda’n arbenigwr deiamwntiau, a’n galluogi i weithio’n agos gyda’r cwsmeriaid ar ddarnau arbennig a chomisiynau heb fod angen iddynt wneud taith hir i’n gweithdy yn Nghanolfan Rhiannon, Tregaron. Bydd arbenigwr deiamwntiau a chynllunio o gwmni Rhiannon ar gael yn y siop yng Nghaer bob dydd Gwener, trwy apwyntiad o flaen llaw yn unig, ac mae’n edrych ymlaen i gael gweithio gyda chi ar gomisiynau sy’n unigryw a phersonol i chi.


Mar 1, 2013

Jewellery of the Month – March / MawrthIn celebration of Saint-David's Day/Dydd Gŵyl Dewi (1st of March), we have decided to extend the promotion on these two very Welsh items to an extra month!

Jewellery of the Month – March


Daffodil Brooch -


This design is part of Rhiannon’s Wales Collection, which includes Dragons, Daffodils and the Welsh Harp. These symbols represent Wales in an uncomplicated and attractive way, so Rhiannon’s designs are as simple as possible. Although the images are conventional, each of the designs has been modelled in exquisite detail by Rhiannon.Broets Cenhinen Pedr / Daffodil Brooch
RRP: £485     10% bant / off: £436.50

 

Broets Cenhinen Pedr -


Mae’r cynllun hwn yn perthyn i Gasgliad Cymru, sy’n cynnwys Dreigiau, Cennin Pedr a’r Delyn. Maen yn arwyddion sylfaenol a dirodres o genedl gymhleth; ein bwriad oedd cadw’r cynlluniau gemwaith mor syml a phosib, er mwyn adlewyrchu hynny. Er bod y symbolau yn rhai digon cyffredin, mae pob darn wedi ei fodelu mewn manylder godidog gan Rhiannon.Gemwaith y mis – Mawrth


Tlws Croes Dewi -
Mae’r cynllun yn seiliedig ar groes mewn carreg a ddarganfuwyd yn eglwys Llanddewi-brefi. Gwnaethpwyd gan grefftwyr Cymraeg o fewn 3 milltir i’r fangre gysegredig hon, lle dywedir i’r tir godi o dan draed Dewi Sant. Mae croesau carreg yn rhan bwysig o’n hetifeddiaeth Geltaidd. Gwelir nhw mewn hen fynwentydd, ar hen lwybrau, ar groesffyrdd ac ar fynydd-dir agored ar hyd a lled y gwledydd Celtaidd. Mae’r rhai cynharaf yno ers y 6ed Ganrif (Oes y Saint) - llawer ohonynt yn ddim mwy na maen hir gyda chroes amrwd wedi ei naddu i fewn i’w wyneb. Mae’r croesau aruchel diweddarach yn dyddio o’r 8fed i’r 11eg Ganrif ac wedi eu cerfio â phatrymau cywrain

Tlws Croes Dewi / St David Cross Pendant
RRP: £69     10% bant / off: £62.10

 

St David Cross Pendant -
This design is based on an incised 7th century stone found at Llanddewi-brefi, where the ground is said to have risen under St David’s feet as he preached. This piece was designed and made within three miles of the Church. Carved stone crosses are an important part of our Celtic heritage. The earliest date from as far back as the 6th Century and consist of crudely incised cross shapes on standing stones. Later high crosses, dating from the 8th to the 11th Century, are often carved on all faces with very finely decorated panels of knotwork, spiral patterns, animal figures and Biblical scenes.


Feb 1, 2013

Jewellery of the Month – February / Chwefror


Jewellery of the Month – February


Daffodil Brooch -


This design is part of Rhiannon’s Wales Collection, which includes Dragons, Daffodils and the Welsh Harp. These symbols represent Wales in an uncomplicated and attractive way, so Rhiannon’s designs are as simple as possible. Although the images are conventional, each of the designs has been modelled in exquisite detail by Rhiannon.Broets Cenhinen Pedr / Daffodil Brooch
RRP: £389     10% bant / off: £350.10

 

Broets Cenhinen Pedr -


Mae’r cynllun hwn yn perthyn i Gasgliad Cymru, sy’n cynnwys Dreigiau, Cennin Pedr a’r Delyn. Maen yn arwyddion sylfaenol a dirodres o genedl gymhleth; ein bwriad oedd cadw’r cynlluniau gemwaith mor syml a phosib, er mwyn adlewyrchu hynny. Er bod y symbolau yn rhai digon cyffredin, mae pob darn wedi ei fodelu mewn manylder godidog gan Rhiannon.Gemwaith y mis – Chwefror


Tlws Croes Dewi -
Mae’r cynllun yn seiliedig ar groes mewn carreg a ddarganfuwyd yn eglwys Llanddewi-brefi. Gwnaethpwyd gan grefftwyr Cymraeg o fewn 3 milltir i’r fangre gysegredig hon, lle dywedir i’r tir godi o dan draed Dewi Sant. Mae croesau carreg yn rhan bwysig o’n hetifeddiaeth Geltaidd. Gwelir nhw mewn hen fynwentydd, ar hen lwybrau, ar groesffyrdd ac ar fynydd-dir agored ar hyd a lled y gwledydd Celtaidd. Mae’r rhai cynharaf yno ers y 6ed Ganrif (Oes y Saint) - llawer ohonynt yn ddim mwy na maen hir gyda chroes amrwd wedi ei naddu i fewn i’w wyneb. Mae’r croesau aruchel diweddarach yn dyddio o’r 8fed i’r 11eg Ganrif ac wedi eu cerfio â phatrymau cywrain

Tlws Croes Dewi / St David Cross Pendant
RRP: £69     10% bant / off: £62.10

 

St David Cross Pendant -
This design is based on an incised 7th century stone found at Llanddewi-brefi, where the ground is said to have risen under St David’s feet as he preached. This piece was designed and made within three miles of the Church. Carved stone crosses are an important part of our Celtic heritage. The earliest date from as far back as the 6th Century and consist of crudely incised cross shapes on standing stones. Later high crosses, dating from the 8th to the 11th Century, are often carved on all faces with very finely decorated panels of knotwork, spiral patterns, animal figures and Biblical scenes.


Jan 8, 2013

Blwyddyn Newydd Dda / Happy New YearHappy New Year!
A Happy New Year to all our customers. We look forward to seeing you all in 2013.
The next important date for you is Saint Dwynwen’s Day on the 25th of January.Blwyddyn Newydd Dda!
Blwyddyn Newydd Dda i’n holl gwsmeriaid. Edrychwn ymlaen i’ch gweld yn 2013.
Y diwrnod pwysig nesaf i’w gofio yw Diwrnod Santes Dwynwen ar y 25ain o Ionawr.


Dec 1, 2012

Jewellery of the Month – December / Rhagfyr


Jewellery of the Month – December


Broets Y Ddraig -
Mae’r cynllun hwn yn perthyn i Gasgliad Cymru, sy’n cynnwys Dreigiau, Cennin Pedr a’r Delyn. Maen yn arwyddion sylfaenol a dirodres o genedl gymhleth; ein bwriad oedd cadw’r cynlluniau gemwaith mor syml a phosib, er mwyn adlewyrchu hynny. Er bod y symbolau yn rhai digon cyffredin, mae pob darn wedi ei fodelu mewn manylder godidog gan Rhiannon.

Broets Y Ddraig / Dragon Brooch
RRP: £79     10% bant / off: £71.10

 

Dragon Brooch -
This design is part of Rhiannon’s Wales Collection, which includes Dragons, Daffodils and the Welsh Harp. These symbols represent Wales in an uncomplicated and attractive way, so Rhiannon’s designs are as simple as possible. Although the images are conventional, each of the designs has been modelled in exquisite detail by Rhiannon.Gemwaith y mis – Rhagfyr


Dolenni Llawes Draig -
Mae’r cynllun hwn yn perthyn i Gasgliad Cymru, sy’n cynnwys Dreigiau, Cennin Pedr a’r Delyn. Maent yn arwyddion sylfaenol a dirodres o genedl gymhleth; ein bwriad oedd cadw’r cynlluniau gemwaith mor syml a phosib, er mwyn adlewyrchu hynny. Er bod y symbolau yn rhai digon cyffredin, mae pob darn wedi ei fodelu mewn manylder godidog gan Rhiannon.

Dolenni Llawes Draig / Dragon Cufflinks
RRP: £99     10% bant / off: £89.10

 

Dragon Cufflinks -
This design is part of Rhiannon’s Wales Collection, which includes Dragons, Daffodils, and the Welsh Harp. These symbols represent Wales in an uncomplicated and attractive way, so Rhiannon’s designs are as simple as possible. Although the images are conventional, each of the designs has been modelled in exquisite detail by Rhiannon.


Nov 9, 2012

Jewellery of the Month – November / Tachwedd


Jewellery of the Month – November


Star
In Christian tradition, the Star revealed the birth of Jesus and later led the Three Wise Men to Bethlehem.

A great present for Christmas.     

Gemwaith y mis – Tachwedd


Seren
Yn y traddodiad Cristnogol, mae’r Seren yn datgelu genedigaeth Iesu a wnaeth arwain y Tri Gwr Doeth i Fethlehem.

Anrheg perffaith ar gyfer y nadolig hwn.

 

Tlws a Clustdlysau Seren / Star Earrings and Pendant

 

> Tlws Arian / Silver Pendant                      £45 - £40.50
> Clustdlysau Arian / Silver Earrings      £69 - £62.10
> Tlws Aur / Gold Pendant                                  £325 - £292.50
> Clustdlysau Aur / Gold Earrings                  £299 - £269.10

 


Oct 17, 2012

Jewellery of the Month – October / Hydref


Jewellery of the Month – October
Mae'r cynllun yn seiliedig ar groes mewn carreg a ddarganfuwyd yn Abaty Ystrad Fflur - gwnaethpwyd gan grefftwyr Cymraeg o fewn 6 milltir i'r fangre gysegredig hon.
Mae croesau carreg yn rhan bwysig o’n hetifeddiaeth Geltaidd. Gwelir nhw mewn hen fynwentydd, ar hen lwybrau, ar groesffyrdd ac ar fynydd-dir agored ar hyd a lled y gwledydd Celtaidd. Mae’r rhai cynharaf yno ers y 6ed Ganrif (Oes y Saint) - llawer ohonynt yn ddim mwy na maen hir gyda chroes amrwd wedi ei naddu i fewn i’w wyneb. Mae’r croesau aruchel diweddarach yn dyddio o’r 8fed i’r 11eg Ganrif ac wedi eu cerfio â phatrymau cywrain.

Croes Glwm Ystrad Fflur / Strata Florida Knot Pendant


Croes Glwm Ystrad Fflur / Strata Florida Knot Pendant
RRP: £69     10% bant / off: £62.10

From an incised stone found in Strata Florida Abbey. This piece was designed and made within six miles of the Abbey.
Carved stone crosses are an important part of our Celtic heritage. The earliest date from as far back as the 6th Century and consist of crudely incised cross shapes on standing stones. Later high crosses, dating from the 8th to the 11th Century, are often carved on all faces with very finely decorated panels of knotwork, spiral patterns, animal figures and Biblical scenes.Gemwaith y mis – Hydref
Tri aderyn hudolus oedd Adar Rhiannon, a fyddai’n dilyn Rhiannon, Brenhines yr Arallfyd. Ni fyddent byth i’w gweld, ond roedd eu canu mor bersain nes y byddai’r sawl â’i clywodd yn cael eu hudo’n syth if yd o harddwch, iechyd ac hapusrwydd dilychwin. Ymdebyga’r stori i’r chwedlau Gwyddelig, heblaw mai Clíonda yw enw’r frenhines, a bod yr adar i’w gweld wedi eu harddu â phlu llachar, wrth iddynt fwyta o ffrwyth coeden afalau yr Arallfyd.Broets Adar Rhiannon / Rhiannon’s Birds Brooch


Broets Adar Rhiannon / Rhiannon’s Birds Brooch
RRP: £89     10% bant / off: £80.10

The birds of Rhiannon were three magical birds who accompanied Rhiannon, Queen of the Otherworld. They were never seen but their singing was so sweet that anyone who heard it was immediately transported into a world of inearthly beauty, health and happiness. In the Irish legends the story is almost identical, but the Queen-Goddess is known as Clíodna, the birds are decked in bright plumage, eating from the fruit of the Otherworld apple tree, and their singing would heal the sick.

Rhiannon.co.uk

 


Sep 1, 2012

Jewellery of the Month – September / Medi


Jewellery of the Month – September
Jewellery is something for you to enjoy and to treasure. It’s something you can wear that changes a whole outfit, therefore, each month, Rhiannon carefully selects jewellery from her extensive collection for our Jewellery of the Month.
As all of the pieces have a story behind it, we make sure you know the history behind the wonderful piece. You will get your ideal piece of jewellery, as well as the history behind it, and also 10% off the price, especially for you. Keep a look out for your favourite piece in Jewellery of the Month.Gemwaith y mis – Medi
Mae darn o emwaith yn rhywbeth i chi ei fwynhau, i drawsnewid gwisg, ac i’w drysori am byth, felly, bob mis, mae Rhiannon yn dewis gemwaith gwahanol o’i chasgliad helaeth ar eich cyfer chi.
Gan fod gan pob darn ei stori ei hun, rydym yn sicrhau eich bod yn gwybod yr hanes y tu ôl i’r gemwaith arbennig. Mi gewch eich darn delfrydol o emwaith, ynghyd a’r hanes y tu ôl iddo, a deg y cant i ffwrdd, yn arbennig ar eich cyfer chi. Cadwch lygad allan am Gemwaith y Mis, bob mis.

Rhiannon.co.uk

Mae’r Llwy Serch hon yn cynnwys delweddau traddodiadol sydd i’w gweld ar lawer o Lwyau hanesyddol. Mae cartref, tebot ac olwyn yn cynrychioli aelwyd glud, a bywyd dedwydd a ffodus.
Dechreuodd yr arfer o roi llwyau fel gweithred symbolaidd rhwng cariadon. Byddai dyn yn cerfio llwy fechan allan o un darn o bren ac yn ei chyflwyno i’w gariad. Os derbyniai hithau’r llwy, buasai’n ei chadw fel arwydd o ffyddlondeb ac ymrwymiad i’r rhoddwr. Roedd y llwyau cyntaf yn fach, gyda’r bwriad o’u cadw’n gyfrinach a’u cario mewn poced neu eu gwisgo ar linyn o gwmpas y gwddf, ond wrth i’r arfer ddod yn fwy cyffredin a chyhoeddus. Cerfiwyd llwyau mwy o faint a mwy cywrain er mwyn profi medr ac ymroddiad y rhoddwr. Defnyddid addurniadau symbolaidd arnynt: angor am ffyddlondeb, tebot neu dŷ i gynrychioli cyfoeth a chartref dedwydd, ac wrth gwrs calon am gariad parhaol.

Llwy Serch Croeso / Welcome Lovespoon


Llwy Serch Croeso / Welcome Lovespoon
RRP: £425     10% bant / off: £382.50

This lovespoon is named ‘Croeso’ meaning ‘Welcome’. The image of a house, teapot and wheel are traditional symbols used in lovespoons, signifying wealth, a good life and good fortune.
Lovespoons originated as a courtship custom. A man would carve a small spoon out of one piece of wood, and then present it to a girl as a gift. If she accepted the spoon, it was taken as a token of betrothal. The original lovespoons were intended to be worn secretly on a ribbon around the neck. And in many parts of Wales the Welsh word for a lover is still ‘sponer’ (literally meaning ‘spooner’).

 

Mae’r darn hwn yn un o gyfres sydd wedi ei ysbrydoli gan alawon a dawnsiau traddodiadol Cymreig – patrymau manwl wedi eu gwau gan ddwsin neu ragor o ddawnswyr, mewn llwybrau cymhleth, di-ddiwedd.Styds Rhosyn yr Haf / Summer Rose Studs


Styds Rhosyn yr Haf  / Summer Rose Studs
RRP: £79     10% bant / off: £71.10

This knotwork design is one of a series by traditional Welsh folk-tunes and the dances which accompanied them – intricate patterns woven by a dozen or more dancers in repeating, unending cycles.

Rhiannon.co.uk