• Y Talbot ~ Tregaron

  Y TALBOT

  http://ytalbot.com/cy/

  Tafarn teuluol Cymreig sy’n siwr o estyn croeso cynnes

  · Gwesty a Bwyty
  · Tafarn Porthmyn llawn cymeriad
  · Tan agored a Wi-Fi am ddim
  · Prydau Bar a Bwyd Achlysur
    Arbennig


  +44 (0) 1974 298208

 • Nanteos Mansion & The Nightingale Restaurant

  NANTEOS

  www.nanteos.com

  Gwesty Sioraidd hanesyddol yw Plas Nanteos

  · Plasdy arbennig rhestredig
   (gradd I) o’r 18 fed ganrif
  · Wedi’i adnewyddu’n llawn
  · Gerddi ysblennydd
  · Bwyty’r Eos


  +44 (0) 1970 600522

 • Harbourmaster ~ Aberaeron

  HARBOURMASTER

  www.harbour-master.com

  Gwesty bwtîc swynol ar ben y cei yn Aberaeron

  · Gwesty Bwtîc
  · Bwyty a Thafarn
  · Arbenigwyr Bwyd Môr
  · Enillwyr gwobrau cyson
  · Lleoliad glan mor syfrdanol


  +44 (0) 1545 570755

 • Ty Mawr Mansion Country House Hotel

  TY MAWR

  www.tymawrmansion.co.uk

  Uwchben Cwm Aeron, mae Plas Ty Mawr wedi ennill sawl gwobr am fwyty a llety arbennig

  · Plasty rhestredig safon II
  · Llety 5 seren AA
  · Bwyty 2 rhoséd AA  +44 (0) 1570 470033

 • Ynyshir Hall ~ Machynlleth

  YNYSHIR HALL

  www.ynyshirhall.co.uk

  Mewn 14 erw o erddi rhagorol, mae’r cuddfan moethus hwn yn berffaith am eich gwyliau ymlaciedig hanfodol

  · Bwyty Seren Michelin
   (2010, 2011)
  · Aelod o Relais & Châteaux
  · Cyn eiddo i’r Frenhines Fictoria


  +44 (0) 1654 781209

 • Llyfrgell Genedlaethol Cymru

  LLYFRGELL GENEDLAETHOL

  www.llgc.org.uk

  · Cartref Llyfr Du Caerfyrddin
  · Casgliad eithriadol o ddeunydd
    Iaith Gymraeg ac o Gelfyddyd
    Cymru yn yr archif

  Oriau Agor:
  Llun - Gwener   9:30 – 18:00
  Sadwrn           9:30 – 17:00  +44 (0) 1970 632800

 • Canolfan Celfyddydau Aberystwyth

  CANOLFAN Y CELFYDDYDAU

  aberystwythartscentre.co.uk

  Canolfan Gelfyddydol fwyaf Cymru – cydnabyddwyd fel prif gynrychioliad cenedlaethol Celf yng Nghymru

  · Rhaglen artistig helaeth
  · Dros 750,000 o ymwelwyr bob
    blwyddyn
  +44 (0) 1970 623232

 • Abaty Ystrad Fflur

  YSTRAD FFLUR

  http://cadw.wales.gov.uk/

  Olion abaty Sistersaidd a sefydlwyd ym 1164. Ar un adeg un o canolfanau crefyddol a gwleidyddol mwyaf pwysig y wlad. Man claddu nifer o dywysogion ac arglwyddi Cymru, ac hefyd y bardd Dafydd ap Gwilym.

 • Canolfan y Barcud Coch ac Amgueddfa ~ Tregaron

  CANOLFAN Y BARCUD

  medwynsmuseums.co.uk

  Arddangosfa’r Barcud Coch, hanes lleol ac adluniad o ddosbarth ysgol Fictorianaidd

  Ar Agor:
  Ebrill-Medi:
  Llun-Sadwrn ~ 10:30yb - 4:30yh
  A penwythnosau yn y Gaeaf o 12:00yh - 4:00yh

  +44 (0) 1974 298977

 • Castell Henllys ~ Iron Age Fort

  CASTELL HENLLYS

  www.castellhenllys.com

  Camwch nol ar hyd yr Oesoedd i Gastell Henllys, Bryngaer unigryw o’r Oes Haearn wedi ei ail-greu gyda tai chytiau crwn dilys ar esgyrn gweddillion Caer wreiddiol yn dyddio o 2,400 mlynedd yn ol
  +44 (0) 1239 891319

 • Hafod Uchtryd

  HAFOD UCHTRYD

  http://www.hafod.org/

  Cydnabwyd Hafod Uchtryd fel un o’r esiamplau gorau yn Ewrop o dirwedd “Picturesque”.
  Cyd-ennillydd Gwobr Grwp Pensaerniol Sioraidd am adnewyddiad Gardd neu Dirwedd Sioraidd (2007)  +44 (0) 1974 282568

 • Lon beicio 34km sy’n cysylltu Aberystwyth a Tregaron, gan ddefnyddio adranau eang o hen lwybr y rheilffordd, a gaeodd yn y 1960au.
  Mae’r ffordd yn weddol gwastad ac yn addas ar gyfer defnyddwyr cadai olwyn a beicio teuluol.