Canolfan Rhiannon


Un elfen yn unig o Ganolfan Rhiannon yw ein siop gemwaith a gweithdai arddangos.  Rydym yn cynnig llawer mwy i ymwelwyr na gemwaith prydferth Rhiannon felly dewch atom am ddiwrnod i fwynhau a gwario!


Y Sgwar, Tregaron, Ceredigion, SY25 6JL

46 Ffordd y Mor, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2AE

Oriau Agor:

Ionawr – Rhagfyr       Llun i Sadwrn       9.30 – 5.00

Ar gau Dydd Nadolig, San Steffan, Dydd Calan a Dydd Gwyl Dewi.Canolfan Cynllun Crefft Cymru


Canolfan Rhiannon Centre

 

Mae ein crefftau i gyd wedi eu gwneud mor lleol a phosib, ac nid ydym yn stocio gwaith aml-gynhyrchiol nac wedi’i fewnforio. Rydym yn ymdrechu i gael yr ystod gorau o grefftau safonol yng Nghymru, o gofroddion i waith etifeddol.


Oriel


Lleolwyd yr Oriel Gelf yn yr Atriwm, sydd yn ofod trawiadol â golau godidog ar gyfer ein arddangosfeydd. Rydym fel arfer yn dangos gwaith dau neu dri artist lleol neu Gymreig ar y tro. Ewch i’r ffrwd newyddion i ddargarfod manylion ein arddangosfa bresennol.

 

Oriel / Gallery


Café Hafan


Cafe Hafan

Ar ôl yr holl bethau sydd yma i'w gweld, byddwch yn croesawu’r siawns i eitedd lawr i ymalcio. Yn y caffi cewch de neu goffi bendigedig gyda theisennau cartref neu fara brith. Dros amser cinio cewch ddewis o ddetholiad o fyrbrydiau neu brydiau mwy sylweddol – gan cynnwys eu cawl byd enwog wrth gwrs!

Oriau agor:  Llun - Sadwrn ~ 10.30yb – 3.30yh
Gweinir Cinio rhwng ~ 12yh – 2:30yh

 

 

Caffi / Coffee


Yr Amgueddfa


Amgueddfa / Museum

 

Ychwanegwyd yr Amgueddfa i atyniadau y Ganolfan ym 2011 fel rhan o ddathliadau 40ain mlynedd y cwmni. Yn cynnwys casgliad personol Rhiannon o greiriau Celtaidd, pwrpas yr Amgueddfa yw dilyn esblygiad celfyddyd y Celtiaid hyd at heddiw, gan ddangos y creiriau mewn cyd-destun gweledol.