Fy Sach - 0 eitem

Ffoniwch/Call: +44 (0) 1974 298 415

English

Canolfan Rhiannon

Un elfen yn unig o Ganolfan Rhiannon yw ein siop gemwaith a gweithdai arddangos.  Rydym yn cynnig llawer mwy i ymwelwyr na gemwaith prydferth Rhiannon felly dewch atom am ddiwrnod i fwynhau a gwario!

Y Sgwar, Tregaron, Ceredigion, SY25 6JL

Oriau Agor:

Ionawr – Chwefror         Llun i Sadwrn     11.00 - 4.00
Mawrth – Hydref             Llun i Sadwrn     10.00 – 5.00
Tachwedd – Rhagfyr       Llun i Sadwrn     10.00 - 5.00

Ar gau Dydd Nadolig, San Steffan,  Dydd Calau a Dydd Gwyl Dewi.

Canolfan Cynllun Crefft Cymru

Canolfan Rhiannon

 

Mae ein crefftau i gyd wedi eu gwneud mor lleol a phosib, ac nid ydym yn stocio gwaith aml-gynhyrchiol nac wedi’i fewnforio. Rydym yn ymdrechu i gael yr ystod gorau o grefftau safonol yng Nghymru, o gofroddion i waith etifeddol.

 

  Ffrâm Llun BabiCrochenwaith a GwydrCwpanau a Thebot Cariad

Oriel

Lleolwyd yr Oriel Gelf yn yr Atriwm, sydd yn ofod trawiadol â golau godidog ar gyfer ein arddangosfeydd. Rydym fel arfer yn dangos gwaithl dau neu dri artist lleol neu Gymreig ar y tro. Ewch i’r ffrwd newyddion i ddargarfod manylion ein arddangosfa bresennol.

- Cliciwch ar y llun, dal a llusgo am daith ddigidol -

 

Oriel Celf

Yr Amgueddfa

Yr Amgueddfa

 

Ychwanegwyd yr Amgueddfa i atyniadau y Ganolfan ym 2011 fel rhan o ddathliadau 40ain mlynedd y cwmni. Yn cynnwys casgliad personol Rhiannon o greiriau Celtaidd, pwrpas yr Amgueddfa yw dilyn esblygiad celfyddyd y Celtiaid hyd at heddiw, gan ddangos y creiriau mewn cyd-destun gweledol.

  CeffylTrisgellManylion - Amgueddfa

 

Café Hafan

Café Hafan

 

 

Ar ol yr holl bethau yma i weld, byddwch yn croesawu’r siawns i eitedd lawr i ymalcio. Yn y caffi cewch de neu coffi bendigedig gyda theisen cartref neu fara brith. Dros amser cinio maent yn gweini detholiad o fyrbrydiau neu bryd mwy sylweddol – gan cynnwys eu cawl byd enwog wrth gwrs!

Oriau agor:  Llun - Sadwrn ~ 10.30yb – 3yh
Gweinir Cinio rhwng ~ 12yh – 2:30yh